Ministarstvo za brigu o selu u skladu sa uredbom Vlade Republike Srbije, na Vidovdan 28. juna donelo je program i raspisalo konkurs o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije.

Cilj ovog konkursa je oživljavanje sela i smanjivanja migratornih kretanja koja dovode do depopulacije u ruralnim područjima, navodi zamenik gradonačelnice Petar Samardžić.

Podnosioci prijava po ovom konkursu su mlada lica, do 45. godina, koji su u bračnoj zajednici, vanbračnoj zajednici, samohrani roditelji kao i poljoprivrednici tj poljoprivrednice.

Zahtevi prijava podnose se zajedno sa jedinicama lokalne samouprave.

Konkurs je otvoren do 1. novembra.

Zahtevi se odobravaju prema redosledu podnošenja.

Samardžić navodi da seoske kuće ne mogu biti skuplje od milion i dvesta hiljada dinara, koliko se maksimalno i dodeljuje po jednom zahtevu u okviru ovog konkursa.

Direktorica agencije za ruralni razvoj Dušica Pavlović u izjavi za medije osvrnula se na samu proceduru dobijanja kuća sa okućnicom.

  • Podnosilac prijave samostalno pronalazi seosku kuću sa okućnicom, koja je na prodaju.
  • Nakon kontaktiranja prodavca, podnosioc prijave popunjava „Obrazac prijave“ i obraća se JLS na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom.
  • JLS u terensku kontrolu šalje svoje stručno lice, ovlašćeno da izvrši procenu tržišne vrednosti, čija ukupna vrednost ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara.
  • Terenskoj kontroli ovlašćenog lica JLS prisustvuju kupac(podnosilac prijave) i potencijalni prodavac. Potencijalni prodavac treba da se saglasi sa procenjenom tržišnom vrednosti nepokretnosti i to navede u izjavi.
  • Ispunjenost uslova utvrđuje ovlašćeno stručno lice u obrascu prijave koji je sastavni deo konkursne dokumentacije i sadrži izjavu koju potpisuje predsednik opštine.
  • Podnosioci prijave šalju obrazac prijave zajedno sa ostalom dokumentacijom propisanom programom na adresu Ministarstva

Možda Vam se svidi i