Ko sme, a ko ne sme da primi vakcinu

Od strane Ozon
0 komentar

Ko sme, a ko ne sme da primi RNK vakcinu, prema američkom CDC-ju (Centar za kontrolu i prevenciju bolesti)* :

Sve zdrave osobe starije od 16 god. smeju da prime Pfizerovu vakcinu, a starije od 18 god. i Moderninu.

  • Šta ako je osoba preležala kovid?

Osobe koje su preležale kovid smeju da prime vakcinu. Podaci iz kliničkih ispitivanja pokazuju da je vakcina bezbedna za davanje osobama koje su preležale kovid i ona se preporučuje i u ovim slučajevima. Sa primanjem vakcine treba sačekati ako je bolest u toku, kako se ne bi izložilo medicinsko osoblje pri vakcinaciji.

  • Šta sa trudnicama i dojiljama?

Trudnice i dojilje smeju da prime vakcinu. Na osnovu trenutnih saznanja naučnici veruju da iRNK vakcina ne predstavlja opasnost za trudnice i dojilje. Trudnice i dojilje nisu uključivanje u klinička testiranja vakcine, ali je tokom Pfizerovih i Moderninih ispitivanja 36 žena ostalo trudno (nakon primanja vakcine ili placeba). Studije na životinjama su pokazale da nije bilo neželjenih efekta u vezi reprodukcije, razvića fetusa i postnatalnog razvića kod pacova koji su primili Moderninu vakcinu pre/tokom gestacije.
Naučnici takodje smatraju da iRNK vakcine ne predstavljaju rizik za dojilje i novorodjenče i CDC preporučuje zdravstvenim radnicima koji doje da prime vakcinu.

  • Šta sa ljudima koji imaju autoimuna oboljenja?

Osobe sa autoimunim oboljenjima smeju primiti Pfizerovu vakcinu. U kliničkim testiranjima nisu opisane neželjene reakcije povezane sa autoimunim oboljenjem kod onih ispitanika koji ista imaju. Sama klinička testiranja nisu imala dovoljan broj ispitanika sa autoimunim oboljenjima da bi se došlo do čvrste preporuke ali CDC kaže da ova grupa može primiti vakcinu ako već nemaju kontraindikacije za ostale vakcine.

  • Šta sa osobama koje imaju alergije?

Jedina grupa ljudi koja NE SME primiti vakcinu trenutno su osobe sa teškim alergijskim reakcijama (anafilaktički šok, osobe koje nose injekcije adrenalina sa sobom), osobe alergične na PEG (polietilen glikol) i osobe alergične na polisorbat, osim ako njihov alergeolog nije izvršio pregled i utvrdio suprotno.
Osobe alergične na penicilin, hranu, polen, životinje, lateks i co. SMEJU da prime vakcinu.

  • Šta sa dijabetičarima?

Ljudi sa dijabetesom tip 1 i dijabetesom tip 2 takodje smeju primiti vakcinu i u Americi se organizacije koje se bave ovim bolestima već angažuju da ova grupa ljudi ima prioritet pri vakcinaciji.**


Izvor:

Možda Vam se svidi i