GASIFIKACIJOM DO ČIŠĆENjA, OZELENjAVANjEM DO OSVEŽAVANjA VAZDUHA

Od strane Ozon
0 komentar

Povodom inicijative u mitrovačkoj gradskoj skupštini za formiranje tzv. Zelene odborničke grupe, zamenik gradonačelnice Petar Samardžić, danas je rekao  da želi da pohvalu tu inicijativu. “I tu inicijativu i svaku drugu inicijativu gradska uprava će podržati koja ima za cilj unapredjenje kvaliteta života”.

  • Nadam se da će se zelena odbornička grupa brzo formirati i da će uključiti odbornike iz svih političkih opcija koji su zainteresovani da se bave ovom temom, i da će pravovremeno signalizirati gradskoj upravi mere i aktivnosti u ovoj važnoj oblasti.

Očekuje se da će Zelena odbornička grupa biti oformljena najkasnije u oktobru ove godine.

  • Mišljenja sam da je ova zelena inicijativa podneta u pravo vreme, sada kada se priprema i plan razvoja grada za period od 2022 do 2030. godine, rekao je Samardžić

Gradu Sremska Mitrovica,  odobren je  projekat od strane Švajcarske kancearije za saradnju čija je ideja i cilj uključivanje gradjana i civilnog sektora u proces donošenja odluka, u lokalni dijalog posebno sa naglaskom na temu zaštite životne sredine tako da će se  kroz ovaj projekat implementirati formiranje zelene odborničke grupe, formiranje zelene mreže na teritoriji celog Srema i uvodjenje koncepta zelene stolice u gradski parlament.

  • Projektne aktivnosti su u skladu sa Arhuskom konvekcijom koja je ratifikovana od strane narodne skupštine RS a kojom je definisano da svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i pravo da bude pravovremeno obavešten o njenom stanju.

Samardžić je podsetiio da je Grad započeo sa primenom nekih ekoloških mera, posebno vodjenim planiranim merama iz usvojenog akcionog plana za zaštitu kvaliteta vazduha na teritoriji Grada, a zadatak Zelene odborničke grupe bi bio da nastavi i nadogradi sve potrebno za unapredjenje prava na zdravu životnu sredinu.

Samardžiće je podsetio da Grad radi godinama na unapredjenju zdrave sredine.

  • Najpre bih pomenuo gasifikaciju, prošle godine je započeta na teritoriji celog grada, to jest svih naseljenih mesta, sela Sremske Mitrovice, infrastrukturni radovi su u završnoj fazi i već početkom sledeće godine možemo očekivati nove priključke. Napomenuću i to da će gradjani Sremske Mitrovice moći da podnesu zahtev za priključne u uslužnom centru u gradskoj kući a dodatne informacije u svojim mesnim kancelarijama, ono što je najvažnije jeste da će nagradu za priključenje moći plaćati na rate, sa periodom otplate na tri godine.

Procena je da u Sremskoj Mitrovici ima 11.000 domaćinstava koja su još uvek na sistemu grejanja na čvrsto gorivo, ugalj i drva, što je mnogo manje od broja korisnika koji su u sistemu toplifikacija i Srem gasa.

  • Cilj je da što veći broj domaćinstava prebacimo na sistem gas koji je ekološki najprihvatljije gorivo, jer je produkt sagorevanja para, nema emisije ugljen dioksida i sumpor dioksida. Ono što je najbitnije nema emisije PM čestica koje su možda i najveći problem kada je u pitanju aerozagadjenje.

Započeli smo i sa procesom ozelenjavanja javnih površina još 2019. i prethodne 2020. godine, na više lokacija posadili smo par hiljada stabala različitog asortimenta posebno po Mačvanskim selima, taj broj treba drastično da se poveća i to posebno na najfrekventnijim saobraćajnicama, u industrijskim zonama uz formiranje takozvanih zelenih oaza odnosno parkova, dodaje Samardžić.

  • Sve te prometne saobraćajnice tačnije raskrsnice dobiće ekološke semafore odnosno ekološke saobraćajne znakove, ideja nam je da kroz smanjenje zagadjenja iz saobraćaja i kroz gasifikaciju utičemo na čišćenje vazduha a kroz ozelenjavanje da utičemo na osvežavanje vazduha. Podsetiću, trenutno se sprovodi energetska sanacija porodičnih kuća i stanova gde se osim ugradnje stolarije subvencioniše i ugradnja kotlova na gas i peći na pelet kod kojih nema aerozagadjenja kao kod grejanja na čvrsto gorivo. Još pre dve godine smo ekološki unapredili sistem javnog prevoza, autobusima sa EURO 6 motorima i podsetiću da smo krajem prošle godine zamenili kompletan sistem javne rasvete novim LED svetiljkama koje pored energetskih ušteda utiču i doprinose smanjenju ugljen dioksida u atmosferi.

U Sremskoj Mitrovici postoje četiri merne stanice i ono što je primetno prema rezultatima merenja jeste da se do iskakanja iz tih graničnih vrednosti dolazi tokom zimskih meseci što ukazuje da je problem u individualnim ložištima na čvrsto gorivo. 

  • Ne znam koliko je javnost u Sremskoj Mitrovici upoznata sa merenjem zagadjenja na teritoriji grada, za to je zadužen ZZJZ koji o rezultatima merenja obaveštava preko internet stranice.

Da ne bi pričali napamet obratićemo se Agenciji za zaštitu životne sredine, kao nadležnom organu koji će izvršiti analizu na teritoriji grada, prezentovati gradjanima i sugerisati koje to mere, korektivne ili preventivne treba preuzeti na teritoriji grada da bi se dostigle i održale te tolerantne vrednosti, dodaje zamenik gradonačelnice.

Možda Vam se svidi i