Formiran Savet za zdravlje Opštine Sremska Mitrovica

Od strane Ozon
0 komentar

Na 9. Skupštini grada, održanoj 31. marta je obrazovan je Savet za zdravlje Skupštine grada Sremska Mitrovica.

Na sednici za predsednika Saveta za zdravlje izabran je dr Dragan Malobabić – Opšta bolnica Sremska Mitrovica, za zamenika Dražen Riđošić – lokalna samouprava i donet je Poslovnik o radu Saveta.

Za članove Saveta za zdravlje izabrani su Miroslav Jokić – član Saveta – lokalna samouprava, dr Branka Malbašić – član Saveta – Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica, dr Adil Elhag – član Saveta – Dom zdravlja Sremska Mitrovica, Momir Gajić – član Saveta – Republički fond za zdravstveno osiguranje, filijala Sremska Mitrovica.

Savet za zdravlje opštine Sremska Mitrovica obrazovan  je kao  posebno radno telo na period od četiri godine i njegovi zadaci su: da prati rad ustanove primarne zdravstvene zaštite, sprovodi mere u oblasti zaštite prava pacijenata, unapređuje odnose sa republičkim i regionalnim institucijama u oblasti zdravlja i preduzima niz drugih aktivnosti u cilju u naoređenja sistema zdravstvene zaštite i sveopšteg zdravlja stanovništva.

Možda Vam se svidi i