Država preuzima vlasnički kapital Dunav osiguranja

Od strane Ozon
0 komentar

Vlada Srbije donela je odluku o prenosu društvenog kapitala Kompanije Dunav osiguranje na Republiku Srbiju, zaposlene i Akcionarski fond, objavljeno je danas u Službenom glasniku.

Od 5,72 milijardi dinara osnovnog kapitala u društvenom vlasništvu je 2,96 milijardi.

Kako se navodi, neisplaćena dividenda Dunav osiguranja, ostvarena po osnovu kapitala u društvenom vlasništvu iznosi 4,17 milijardi dinara i smatra se društvenim kapitalom. U zbiru društveni kapital koji se ovom odlukom prenosi iznosi 7,14 milijardi dinara. Na Republiku Srbiju prenosi se pet milijardi dinara, što će biti iskazano u 7,67 miliona akcija Dunav osiguranja. Bez naknade zaposlenima će biti preneto najviše 1,78 milijardi dinara što će biti iskazano kroz 2,7 miliona akcija. Dok će Akcionarskom fondu biti preneto najmanja 357,3 miliona dinara što će biti iskazano u 548 hiljada akcija. Vlada Srbije definisala je da će minimalna vrednost jedne akcije iznositi 652 dinara. Odlukom je stvorena obaveza Dunav osiguranju da u roku od mesec dana donese odluku o izdavanju akcija zaposlenima bez naknade. Pravo na takve akcije imaju svi zaposleni koji su državljani Srbije, odnosno oni koji su bili raniej zapsleni, kao i zaposleni i bivši zaposleni u kontrolisanim društvima Dunav osiguranja. Pravo na akcije koja se može ostvariti najviše za 35 godina vremena provedenog u radnom odnosu, a imaju ga penzioneri.

Izvor: 021.rs

Možda Vam se svidi i