Da li ste razmišljali o tokovima otpada? Pogledajte FILM Ruralnog centra “Sova”

Od strane Ozon
0 komentar

Organizacije civilnog društva i neformalne grupe iz 22 lokalne zajednice započele su rad na razvoju svojih ideja iz oblasti zaštite životne sredine.

Pored svih poteškoća koje je sa sobom donela 2020. godina, pojavila se prilika da organizacije i neformalne grupe građana koji su se okupili oko raznih ideja, dobiju kako finansijsku, tako i razvojnu podršku. 

Zahvaljujući programu podrške Snažno zeleno i prijekta Zeleni inkubator koji doprinosi osnaživanju kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima zaštite životne sredine, udruženje Ruralni centar Sova realizovan je film koji ima nameru za povećanje informisanosti gradjana o tokovima otpada, reciklaže, sa ciljem boljeg uključivanja u proces donođenja novog lokalnog akcionog plana za  upravljanje optadom.


Kroz projekat se prate  indikatori životne sredine za lokalnu samoupravu koje prati koalicija 27.

Osim filma, najavljene su i radionice za škole i civilni sektor koje će se realizovati  u skladu sa epidemiološkim merama.

You may also like