Borovica osuđen na četiri i po godine zatvora, a njegova preduzeća treba da plate više od 2,5 milijarde dinara

Od strane Ozon
0 komentar

Specijalni sud u Beogradu osudio je Dušana Borovicu na četiri i po godine zatvora.

Nekadašnja predsednica Izvršnog odbora Razvojne banke Vojvodine Biljana Jovanović dobila je tri i po godine zatvora, a njeni saradnici Goran Kostić i Slobodan Bajin osuđeni su na dve i dve i po godine.

Kostić i Bajin su osuđeni zbog optužbi da su nezakonito odobravali bankarske plasmane, kredite i bankarske garancije preduzećima pod kontrolom Dušana Borovice i tako njegovim preduzećima pribavili imovinsku korist.

Borovica je osuđen na četiri i po godine zatvora, a njegova preduzeća treba da na ime imovinske koristi pribavljene krivičnim delom plate solidarno u korist budžeta više od 2,5 milijarde dinara. 

Oni su osuđeni zbog produženog krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu. Na ovu presudu i tužilaštvo i odbrana imaju pravo da ulože žalbe Apelacionom sudu u Beogradu u roku od 15 dana od prijema pisane presude. 

Sud je takođe obavezao privredna društva „Borovica transport“ d.o.o. Ruma, „Borovica transport – put“ d.o.o. Ruma, „Panonija putevi“ d.o.o. Ruma, „Sremski putevi“ d.o.o. Ruma, „Putevi“ a.d. Sremska Mitrovica, „Vojvodina put-Zrenjanin“ a.d. Zrenjanin, „Hidrograđevinar“ a. d. Sremska Mitrovica, „Dunav grupa agregati“ d.o.o. Novi Sad, i „Napredak“ a. d. Apatin da na ime imovinske koristi pribavljene krivičnim delom plate solidarno u korist budžeta Republike Srbije 2.518.524.375,00 dinara, u roku od 15 (petnaest) dana od dana pravosnažnosti presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja. 

Sud je kao oštećenu u ovom postupku AP Vojvodina uputio na parnični postupak radi ostvarivanja imovinsko-pravnog zahteva. Takođe, svi osuđeni su obavezani da naknade troškove krivičnog postupka, o čijoj visini će sud naknadno odlučiti posebnim rešenjem kao i da plate troškove sudskog paušala u iznosu od po 50.000 dinara, u roku od 15 dana, od dana pravnosnažnosti presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja. 

Optužnica tereti bivše službenike Razvojne banke Vovodine za „sporne“ okolnosti pod kojima je u periodu od jula 2010, do oktobra 2012. godine, odobreno više kredita i bankarskih garancija firmama u poslovnom sistemu „Borovica“ jer „nisu obezbeđena adekvatnim sredstvima vraćanja“.

Ipak, pitanje je da li će se država naplatiti, jer Borovica već godinama duguje više stotina miliona dinara Novom Sadu zbog afere u vezi sa izgradnjom Bulevara Evrope. Osim toga, firme kojim je upravljao duguju više od milijardu dinara na ime poreza. 

Možda Vam se svidi i