Advokati u sredu i četvrtak neće raditi ni u jednom postupku

Od strane Ozon
0 komentar

Advokati u Srbiji će u sredu i četvrtak, 20. i 21. oktobra obustaviti rad u svim postupcima pred sudovima i drugim organima bez izuzetka, a iz protesta povodom dopune pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda (VKS) u vezi naplate troškova obrade kredita.

Obustava se odnosi na sve postupke uključujući i tzv. pritvorske predmete, postupke prema maloletnicima i postupke po privremenim merama, navodi se u odluci Advkatske komore Srbije (AKS) od 16. oktobra u koju je Tanjug imao uvid.

Dodaje se da u toku obustave rada advokati mogu da sačinjavaju pismene podneske koji su vezani za rok i u situaciji kada bi stranka izgubila pravo na podnošenje pravnog sredstva ili bi joj bila naneta nenadoknadiva šteta.

U obrazloženju ove odluke navodi se da je jedini krivac za ovu odluku VKS, čije je Građansko odeljenje 16. septembra usvojilo i objavilo Dopunu pravnog stava o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita, kojoj se advokatura protivi.

„Obustavom rada advokati Srbije izražavaju najoštrije protivljenje objavljenoj dopuni pravnog stava kojom se na direktan način narušava pravna sigurnost građana Republike Srbije, a obrazloženje dopune stava zbog svoje nejasnoće stvara mogućnost različitih tumačenja i odluka nižestepenih sudova”, navodi se u odluci AKS.

Komora upozorava da je dopuna pravnog stava VKS u suprotnosti sa dosadašnjom praksom ovog suda i obrazloženjima revizijskih odluka.

Takođe, tvrdi da je suprotna stavu usvojenom na sednici Građanskog odeljenja VKS 16. marta ove godine u kome se ističe da „kada banka u postupku odobravanja kredita korisniku prezentuje obračun naknade troškova obrade kredita kroz efektivnu kamatnu stopu, tada ugovaranje njihove otplate kroz zadržavanje dela sredstava u trenutku puštanja kredita u tečaj predstavlja povredu načela savesnosti i poštenja”.

Ovakvo postupanje VKS, prema stavu Komore, ne obezbeđuje jednakost građana pred sudom, već narušava Ustavom zajemčeno pravo na jednaku pravnu zaštitu.

AKS je, kako se navodi u saopštenju, odluku o obustavi rada donela kako bi se još jednom javnost, građani i državni organi upozorili na problem neujednačenosti sudske prakse VKS koji izmenama i dopunama svojih stavova, koji nisu izvor prava, utiču na neravnopravnost građana u ugovornim odnosima sa bankama u postupku odobravanja kredita.

Možda Vam se svidi i