Više slobodnih radnih mesta

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitovica – Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više radnih mesta.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1.Medicinska sestra – tehničar u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost – Služba psihijatrije – Sektor kliničkih službi, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom. – izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Pored napred navedenih poslova učestvuje u svim dijagnostičkim – terapeutskim poslovima za koje je osposobljena redovnim školovanjem, a u vezi obolenja koje se odnose na profil rada službe. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri – tehničaru u službi i načelniku Službe.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

2.Medicinska sestra – tehničar u ambulanti – glavna sestra tehničar – Ortopedska ambulanta, Služba za specijalističko – konsultativne preglede – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme, do povratka odsutnog radnika sa bolovanja, sa punim radnim vremenom. – izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit,radno iskustvo 6 meseci nakon položenog stučnog ispita, licenca.

Opis posla: organizuje i kontroliše rad medicinskih sestara-tehničara i pomoćnih radnika u ambulanti. Neposredno učestvuje u procesu rada. Pomaže doktoru prilikom pregleda i intervencija. Uz saglasnost glavne sestre-tehničara Opšte bolnice organizuje sprovođenje sanitarnih i higijensko-epidemioloških mera i predlaže mere za njihovo poboljšanje. Кontroliše ispravnost aparata i instrumenata i obezbeđenosti potrebnim inventarom i materijalom u odeljenju. Vodi evidenciju o uniformama i lekovima i predlažu mere za racionalno korišćenje materijala i lekova. Кontroliše vođenje medicinske i druge dokumentacije iz domena rada medicinskih sestara i pomoćnog osoblja u ambulanti. Vrši zaduživanje i razduživanje inventara u ambulanti za šta odgovara i vrši kontrolu inventara. Stara se o disciplini u ambulanti. Radi i druge poslove iz svoje stručnosti po nalogu glavne sestre – tehničara Opšte bolnice, doktora u ambulanti, kojima je neposredno i odgovorna.

3.Medicinska sestra – tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 3 – Odeljenje reanimacije i intenzivne nege, Služba anestezije sa reanimatologijom-Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom. – izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena Srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Neposredno učestvuje u nezi bolesnika od prijema do otpusta sa odelenja prema dnevnom rasporedu rada. Vrši podelu terapije prema uputu doktora datom na listi za terapiju i unosi vrstu i količinu leka koji je dala pacijentu u knjigu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi u radu. Učestvuje u podeli hrane pacijentima, uredno vodi medicinsku dokumentaciju i šalje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove koje joj prema ukazanoj potrebi odredi načelnik, šef odelenja, glavna sestra odelenja i ordinirajući doktor. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri – tehničaru, šefu odelenja, načelniku službe.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

4.Spremač – spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge -Služba pedijatrije – Sektor kliničkih službi, na određeno vreme do povratka zaposlene sa bolovanja, sa punim radnim vremenom. – Izvršilac 1

Uslovi: završena osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, ličnoj higijeni i zaraznim bolestima.

Opis posla: održava čistoću prostorija u kojima se obavljaju pregledi i intervencije, soba u kojima leže bolesnici, kuhinja i drugih prostorija utvrđenih prema rasporedu rada. Održava higijenu sanitarnih prostorija i prostorija koje se upotrebljavaju za pacijente i osoblje (stepeništa, holova, hodnika, čekaonica i dr.). Pomaže medicinskim sestrama – tehničarima oko prenosa bolesnika. Učestvuje u dopremanju sanitarnog i drugog materijala do i sa odelenja (veša, hrane i dr.). Stara se o ispravnosti sredstava koja su joj data na upotrebu zadužena je i finansijski odgovara za potrošnju i upotrebu istih. O svim nepravilnostima obaveštava glavnu sestru.Vodi evidenciju o potrošnji materijala za održavanje čistoće i o istoj podnosi izveštaj glavnoj sestri. Obavljaju i druge poslove po nalogu glavne sestre. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri, sestrama na odeljenju, odnosno načelniku sektora, kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

5.Spremač – spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – Odeljenje akušerstva sa porođajnom salom – Služba ginekologije i akušerstva – Sektor kliničkih službi, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom. – Izvršilac 1

Uslovi: završena osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, ličnoj higijeni i zaraznim bolestima.

Opis posla: održava čistoću prostorija u kojima se obavljaju pregledi i intervencije, soba u kojima leže bolesnici, kuhinja i drugih prostorija utvrđenih prema rasporedu rada. Radi u operacionoj sali ginekologije, sali za carski rez i porođajnoj sali. Održava higijenu sanitarnih prostorija i prostorija koje se upotrebljavaju za pacijente i osoblje (stepeništa, holova, hodnika, čekaonica i dr.). Кada ne vrši posao čišćenja odnosno održavanja higijene na odeljenju u obavezi je da onda pomaže medicinskim sestrama – tehničarima oko prenosa bolesnika, učestvuje u dopremanju sanitarnog i drugog materijala do i sa odelenja (veša, hrane i dr.). Stara se o ispravnosti sredstava koja su joj data na upotrebu zadužena je i finansijski odgovara za potrošnju i upotrebu istih. O svim nepravilnostima obaveštava glavnu sestru. Vodi evidenciju o potrošnji materijala za održavanje čistoće i o istoj podnosi izveštaj glavnoj sestri. Obavljaju i druge poslove po nalogu glavne sestre. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri odeljenja, sestrama na odelenju, šefu odeljenja i načelniku Službe za ginekologiju i akušerstvo.

6.Spremač – spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – servirka – Odeljenje ginekologije – Služba ginekologije i akušerstva – Sektor kliničkih službi, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom. – Izvršilac 1

Uslovi: završena osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, ličnoj higijeni i zaraznim bolestima.

Opis posla: servira bolesnicima pripremljenu hranu iz centralne kuhinje. Održava posuđe, pribor za jelo i radni prostor uz primenu higijene za dezinfekciju. Stara se o ispravnosti sredstava koja su joj dati na upotrebu i zadužena je finansijski i odgovara za potrošnju i upotrebu istih. O svim nepravilnostima obaveštava glavnu sestru. Vodi evidenciju o potrošnji materijala za održavanje čistoće i o istoj potrošnji podnosi izveštaj glavnoj sestri. Obavlja i druge poslove po nalogu glavne sestre. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri, šefu odeljenja, odnosno načelniku službe kojima je neposredno i odgovorna za svoj rad.

Кonkurs je otvoren od 21.01. do 28.01.2020. Više informacija na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i