Kako je po konkursu bilo i najavljeno, mladi poljoprivrednici dobijaju do 1.500.000 dinara avansno.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izdalo je saopštenje da je proširena lista mladih poljoprivrednika, koji će ove godine dobiti subvencije, tako da umesto 2.500 poljoprivrednika mlađih od 40 godina sada pravo na subvenciju ima 3.000 kandidata.a

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izdalo je saopštenje da je proširena lista mladih poljoprivrednika, koji će ove godine dobiti subvencije, tako da umesto 2.500 poljoprivrednika mlađih od 40 godina sada pravo na subvenciju ima 3.000 kandidata.

– Dodatna sredstva smo uspeli uspeli da obezbedimo zahvaljujući razumevanju Ministarstva finasija i Vlade Srbije da je nephodno ulagati u „start up“ i mlade na selu – piše u saopštenju Ministarstva.

Kako je po konkrusu bilo i najavljeno, mladi poljoprivrednici dobijaju do 1.500.000 dinara avansno, a potrebno je da opravdaju sredstva u roku od 90 dana od momenta uplate. Njihovo učeće je 25%. Ovim je Ministarstvo poljoprivrede želelo da ukaže na potrebu poboljšanja ekonomskog položaja žena na selu i mladih generalno.

Prednost na konkursu su imali i mladi iz sredina sa lošijim ekonomskim položajem u našoj zemlji. Kako je ranije najavio ministar Branislav Nedimović sredstva za ovaj vid podsticaja predviđena su i za 2021. godinu ali će se prethodno razmotriti sve sugestije Udruženja Mladih poljoprivrednika Srbije kako bi raspodela novca bila što efikasnija i pravednija.

Kada je reč o izdvojenom novcu po proizvođaču, za predviđenih makisimalnih milion i po dinara može se kupiti oprema poput sejalica, tanjirača, drljača, freza i druga poljoprivredna mehanizacija, a može se ulagati i u sadni materijal za podzanje zasada voća ili kupiti stado ovaca, koza, kao i visokokvalitetna grla krava za mleko ili junad za tov. Zahtevi su bili raznoliki, ali se vidi očigledan trend ulaganja u stočarstvo, povrtarstvo i voćarstvo što u resornom Ministarstvu pozdravljaju.

Dodatnih 500 mladih poljoprivrednika novac mogu da očekuju na svojim računima za dva meseca dok svi ostali u narednim danima mogu očekivati uplatu na njihov račun.

Do sada je Ministarstvo poljoprivrede imalo konkurse dve godine za redom na kojima su dodeljena sredstva za oko 2000 mladih poljoprivrednika dok je u trećoj godini odobreno duplo više nego prethodne dve godine ukupno. Naime na konkursu se javilo rekordnih 5500 mladih poljoprivrednika.

Izvor: srbijadanas.com

You may also like