Testiranje na antitela i u mitrovačkom Zavodu za javno zdravlje, cena 1.200 dinara

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica sprovodi na lični zahtev građana testiranje brzim serološkim testom kojim se utvrđuje prisustvo antitela na virus SARS-CoV-2.

Cena testiranja iznosi 1.200 dinara.

Građani testiranje mogu da obave u Zavodu za javno zdravlje Sremska Mitrovica svakim radnim danom (ponedeljak – petak) u terminu od 08:00 do 14:00 časova.

Uplate naknade za testiranje je moguće izvršiti tekući račun je 840-17750-34 dok se u polju poziva na broj upisuje jedinstveni matični broj građanina koji se testira.

Testiranje je moguće i za strane državljane. Uplata se vrši na isti tekući račun 840-17750-34, a umesto jedinstvenog matičnog broja, u polje poziv na broj upisuje se broj pasoša ili broj inostranog osiguranja.

Informacije o serološkom testiranju na se nalaze na sajtu Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica.

You may also like