Stručnjaci Poljoprivredne stručne službe „Sremska Mitrovica“ na terenu

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Pridržavajući se mera za zaštitu od korona virusa koje je izdala Vlada Republike Srbije stručnjaci Poljoprivredne stručne službe ’’Sremska Mitrovica’’ doo obavljaju svoje redovne poslove u pružanju pomoći poljoprivrednim proizvođačima što se tiče proizvodnje kao i kontolu podsticajnih sredstava za poljoprivredu od strane Autonomne pokrajine Vojvodina.

Da bi na vreme, kako je i obećano od strane države, poljoprivredni proizvođači dobili subvencije stručnjaci PSS Sremska Mitrovica su na terenu.

“Pored loših vremenskih uslova kao i pod pretnjom širenja korona virusa izlazimo na teren kako bi pomogli i upoznali poljoprivredne proizvođače sa novim saopštenjima Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Jako je bitno da poljoprivredni proizvođači znaju da svoju proizvodnju mogu obavljati nesmetano. Elektronskom prijavom poljoprivredni proizvođači podnose molbu za dozvolu rada poljoprivrednih poslova i nakon zabrane kretanja. Na terenu kontrolišemo utrošak podsticajnih sredstava od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu kako bi proizvođači što pre dosli do odobrenog novca”, rekso je Milan Milić, savetodavac PSS ’’Sremska Mitrovica’’.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je omogućilo poljoprivrednicima da sa bilo kog računara ili prenosivih uređaja podnesu zahtev za odobrenje kretanja. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, broj lične karte kao i adresu sa koje će se kretati u periodu od 17:00 do 5:00 časova, broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), lokaciju gde će se sprovoditi agrotehničke mere, kao i vreme i dan kada će biti sproveden rad na parceli. Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan u periodu od 17:00 do 5:00 časova. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova od prijema poruke.

Elektronske prijave se pogu podneti na:

-Za stočarku proizvodnju: http://stocarstvo.registar-uzb.rs/

-Za biljnu proizvodnju: http://agromere.registar-uzb.rs/

You may also like