Skupština: Usvojeno. U budžetu za narednu godinu preko 3.1 milijardi dinara

Od strane Ozon
0 komentar

Na današnjoj sednici Gradskog veća usvojen je nacrt budžeta za godinu pred nama, koji će iznositi 3.197.682.000,00 dinara.

Najveća kapitalna investicija u narednoj godini biće izgradnja hale i linije za separaciju u rgionalnoj deponiji “Srem Mačva”, za koju je predviđeno 15.984.000,00 dinara. Tu je i  izgradnja kanalizacione mreže u Laćarku, izgradnja kapela u mesnim zajednicama, sanacija vrtića u Laćarku, rekonstrukcija i dogradnja dečijeg vrtića „Lane“ u Mačvanskoj Mitrovici, sanacija zgrade Pozorišta „Dobrica Milutinović“ itd.

Regionalna deponija “Srem Mačva”

Deponovanje 70.500 tona komunalnog otpada u 2021. godini

Predvidjena količina komunalnog otpada koja će biti deponovana u 2021 godini iz Sremske Mitrovice iznosi 24.000 tona, iz Šapca iznosi 36.000 tona, iz Opštine Bogatić 1500 tona, iz Opštine Ruma 7000 tona i ostala pravna lica 2000 tona, što ukupno iznosi 70.500 tona u toku naredne godine koji će se deponovati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i Uredbom o odlaganju otpada na deponoje. U skladu sa tim očekuju se dnevne količine komunalnog otpada za deponovanje u sledećim iznosima – iz Sremske Mitrovice oko 65 tona, iz Šapca oko 98 tona.

Separacija otpada

Separacija otpada predstavlja aktivnosti na izdvajanju pojedinih komponenti otpada koje mogu imati karakter ili osobine koje nalažu odvojeno sakupljanje i tretman. Separacija može biti primarna i sekundarna. Primarna separacija se odnosi na izdvajanje materijala na mestu nastanka otpada, odnosno u domaćinstvima, u privrednim i komercijalnim objektima, prodavnicama ulici i slično. Sekundarna separacija se obavlja u objektima posebne namene, kao što su sortirnice ili separacione linije.
Gradovi Sremska Mitrovica i Šabac su se sporazumom iz 2011. godine obavezali da izgrade postrojenje za separaciju otpada na kompleksu regionalne deponije u Sremskoj Mitrovici, dok će izgradjeno reciklažno dvorište u sklopu transfer stanice služiti za potrebe selekcije otpada sa teritorije grada Šapca. U medjuvremenu su svi delovi sistema izgradjeni uključujući i liniju za sekundarnu separaciju. Sporazumom dva grada takodje je predvidjeno da lokalna komunalna preduzeca (JKP Komunalije u Sremskoj Mitrovici i JKP Stari Grad u Šapcu) preuzmu brigu oko realizacije primarne selekcije otpada čime će se omogućiti da se sekundarna selekcija komunalnog otpada vrši na liniji za separaciju, gde će se obradjivati “suva” komponenta otpada koja je prošla primarnu selekciju. U toku 2021. godine bi trebalo da se započne sa separacijom komunalnog otpada koji je prešao u primarnu selekciju, preduzeće će izdvajanjem reciklabilnih komponenti otpada (staklo, metali, papir, karton, PET i druge vrste plastike, ostali ambalažni otpad) moći da prihoduje prodajom na tržištu sekundarnih sirovina. Sa druge strane, separacijom se postiže da manja količina otpada(koji je ostao nesepariran) odlaže na deponiju, čime se produžava veknovoizgradjene regionalne deponije.

NACRT BUDŽETA ZA 2021 godinu.

Možda Vam se svidi i