Skupština: Usvojeni i Programi poslovanja javnih preduzeća

Od strane Ozon
0 komentar

Osim usvajanja Odluke o budžetu grada Sremska Mitrovica za 2021. godine, na sednici gradskog parlamenta u danas je  prihvaćen i Program poslovanja javnog preduzeća “Komunalije” sa finansijskim planovima za 2021. godinu.

Preduzeće u 2021. god. planira nabavku određenih dobara, radova i usluga u skladu sa prilivom finansijskih sredstava i mogućnosti preduzeća.

Nabavka službenih vozila planirana je racionalno, u skladu sa potrebama preduzeća.

Modernizacijom i unifikacijom voznog parka smanjiće se troškovi nabavke rezervnih delova, goriva, maziva itd. čime se povećava produktivnost, ekonomičnost i rentabilnost Preduzeća a samim tim dolazi do smanjenja troškova poslovanja i povećanja prihoda.

U cilju unapređenja upravljanja, Preduzeće planira da tokom 2021. god. sertifikuje i uvede standarde za energetsku efikasnost 50001, rekonstrukciju lokala na Gradskoj pijaci kao i zemljane i građevinske radove na lokaciji mašinske baze u Bulevaru Konstantina Velikog.

JKP „Vodovod“ će od 01.01.2021. godine, izvršiti korekciju tako da se cena uvećava svim kategorijama potrošača za 8% .

Cena odvođenja otpadnih voda formirala bi se srazmerno povećanju cena vode za određene kategorije potrošača.

Jedna četvoročlana porodica mesečno troši oko 20 m3 vode ukoliko su sve instalacije ispravne i ako se racionalno voda troši. Za toliku potrošnju po sadašnjim cenama izdvajaju 1.323,08 dinara mesečno odnosno 1.983,30 dinara ako su priključeni na kanalizacionu mrežu. Povećanjem cena račun za vodu iznosio bi 1.694,00 dinara, dok bi potrošačima koji su priključeni na kanalizacionu mrežu iznosio 2.141,92 dinara mesečno, što ne bi bitnije uticalo na životni standard građana.

Sa druge strane, prema važećim evropskim normama troškovi vode i kanalizacije za prosečnu četvoročlanu porodicu treba da se kreću od 3 do 4% od “kućnog budžeta“. S obzirom da prosečna zarada u RS po zaposlenom iznosi u neto iznosu 59.698,00 dinara troškovi usluga ovog preduzeća (voda i kanalizacija) nakon poskupljenja iznosiće 3,6% od neto prosečne zarade. Ovo se odnosi na četvoročlanu porodicu koja ima samo jednog zaposlenog člana.

Korekcijom tj. povećanjem cena usluga, JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica spada i dalje u vodovode sa najnižim cenama usluga za domaćinstva u Srbiji.

Na sednici gradskog parlamenta  prihvaćeni su Programi poslovanja pojedinih javnih preduzeća sa finansijskim planovima za 2021. godinu – JP Vodovod, Toplifikacija, Urbanizam, Parking servis…

Možda Vam se svidi i