Razvoj oblasti hrane jedan od prioritetnih ciljeva

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Jedan je pet od prioritetnih ciljeva u programu liste „Aleksandar Vučić – Za našu decu.” pored oblasti infrastrukture, ekologije, obrazovanja, turizma Sremske Mitrovice je i oblast hrane.

U okviru ovog cilja planirana je realizacija pet projekata o kojima je nešto više na današnjoj konferenciji za medije u ime Gradskog odbora Srpske napredne stranke govorio Petar Samardžić.

Lista pod brojem jedan – „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ u Sremskoj Mitrovici najavljuje realizaciju velikog broja projekata. Do 2025. godine izdvojeno je 25 prioritetnih i svrstano u pet oblasti. Jedna od tih oblasti jeste hrana, odnosno poljoprivredno prehrambeni proizvodi.

„Mitrovački gastro market, jedan je od tih projekata – koncept urbane reciklaže, koji podrazumeva revitalizaciju objekata koji nisu u funkciji, koji su pred rušenjem ili su neupotrebljivi. Jedan od takvih objekata je i zrgada nekadašnjeg bioskopa „Jedinstvo“, kome ćemo dati novu namenu – prodavnica hrane, sa kuhinjom, restoranom, i bazarom, specijalizovanu isključivo za lokalne proizvode, kako primarne, tako i prerađivačke, ali i gotova jela, uz mogućnost organizovanja sajmova i gastronomskih manifestacija. Na taj način pružamo podršku lokalnim proizvođačima hrane, a jednom ruiniranom objektu, koji ima određenu istorijsku vrednost, dajemo novu funkciju i namenu kojom zadovoljavamo potrebe društva današnjice“, objasnio je Samardžić jedan od projekata.

Vinarstvo je takođe jedna od oblasti na koju će biti stavljen akcenat.

„Južna padina Fruške gore, Bogom je dana regija za razvoj vinarstva i vinogradarstva u našoj zemlji… taj potencijal, potencijal mitrovačkih fruškogorskih sela, želimo da iskoristimo na najbolji mogući način. To ćemo ostvariti sprovođenjem Strategije razvoja i marketing plana vinarstva i vinogradarstva, koja se donosi na republičkom nivou. Setimo se podrške prerađivačkoj delatnosti u sektoru mesa koja je rezultirala povećanjem broja legalnih, registrovanih proizvođača suvomesnatih proizvoda. Sličan concept i nove mere podrške primenićemo i u sektoru vinarstva, kako bismo povećali površine pod vinovom lozom, kao i broj registrovanih vinara. Na ovaj način bismo kompletirali gastro ponudu našeg grada, kako bi Sremska Mitrovica bila centar ne samo svinjskog Srema, nego i vinskog, što zbog svojih prirodnih i geografskih karakteristika definitivno zaslužuje“, nastavlja Samardžić.

On najavljuje da će se nastaviti i sa projektom „Korpa lokalnih proizvoda“ koji je započet pre par godina.

„Projekat podrazumeva umrežavanje lokalnih proizvođača poljoprivredno prehrambenih, kao i zanatskih i tradicionalnih proizvoda, u cilju zajedničkog nastupa na tržištu. Taj projekat nadograđujemo brendiranjem korpe kao gradskog suvenira, primenom jačeg digitalnog marketinga i promocije, čime pored podrške prerađivačkoj delatnosti doprinosimo i razvoju turizma, pre svega seoskog, ali i afirmisanju i popularizaciji Sremske Mitrovice kao značajne gastro turističke destinacije“, kaže Samardžić.

Za svako selo sa teritorije Sremske Mitrovice u planu je formiranje agro-biznis zonu. One podrazumevaju infrastrukturno opremanje atarskih površina, kako bi poljoprivrednici mogli da zakupe deo ove zone radi ostavljanja mehanizacije, pranja i čišćenja mašina, lagerovanje repro materijala i slično.

„Agro zone biće kompletno opremljene strujom, vodom, nadzorom, obuhvataju pristupne saobraćajnice i otresišta i sve ono što našim poljoprivrednicima olakšava obavljanje radova na polju, njivama, voćnjacima. Jedna od lokacija je između Martinaca i Kuzmina, a planirane su i u Jarku, Grgurevcima, i još nekoliko lokacija, kako bismo pokrili svako mitrovačko selo“, objašnjava Samardžić.

„Koncept „SM bašte“ i „SM farme“ podrazumeva formiranje bašte i farme za sve naše sugrađane, posebno one najmlađe, koji su naša budućnost. Svako dete imaće priliku da poseti ovu baštu, da samostalno ubere voćku ili izvadi krompir ili luk, koji će se tu uzgajati, ili da pokupi jaje iz kokošijeg gnezda, da vidi kako se muzu krave, da ne misle da su jaja, jabuke ili mleko proizvedeni u supermarketu. Ova poljoprivredna gazdinstva formiraće se u saradnji sa našim Kazneno popravnim zavodom, koji će voditi računa o uzgoju stoke na farmi i održavanju bašte. „SM bašta“ i „SM farma“ biće dostupne i stranim i domaćim turistima koji posećuju Sremsku Mitrovicu, biće ovo još jedna tačka na turističkoj ruti kroz naš grad. Na taj način Mitrovicu bolje pozicioniramo na mapi gastro turističkih destinacija Srema, Srbije, regiona, čitave Evrope. Da bismo uspešno realizovali ove projekte potrebna nam je podrška naših sugrađana koja se ogleda u podršci liste pod rednim brojem jedan – Aleksandar Vučić – Za našu decu … kako bismo zajedno gradili budućnost Sremske Mitrovice!“, završio je Samardžić.

You may also like