Održana godišnja konferencija za medije: u bolnici lečeno preko 2500 obolelih od korona virusa (Video)

Od strane Ozon
0 komentar

U mitrovačkoj Opštoj bolnici održana je konferencija za medije na kojoj je direktor dr Živko Vrcelj govorio o rezultatima rada ustanove u odlazećoj 2020. godini, sa svim aktuelnostima koje su pratile taj rad.
Direktor mitrovačke bolnice dr Živko Vrcelj je najpre podsetio da ustanova obavlja zdravstvenu delatnost sa osnovnim ciljem da ostvari najviši mogući nivo očuvanja i unapređenja zdravlja građana sa područja Sremskog okruga, ali i svih drugih obolelih koji ovde potraže medicinsku pomoć.

Ova godina je, gotovo cela, bila posvećena organizaciji sistema rada u uslovima epidemije korona virusom, sa kojim se još uvek borimo i svakodnevno nalazimo načine i mogućnosti da spremni odgovorimo na izazov koji je nepoznananica svuda u svetu.

Od početka epidemije do danas u našoj ustanovi lečeno preko 2500 obolelih od korona virusa i urađeno blizu10.300 dijagnostičkih pregleda.

Zahvaljujući državnom vrhu, resoronom ministarstvu, Vladi AP Vojvodine i Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, kao i našim saradnicima u lokalnoj samoupravi, domovima zdravlja, ZZJZ, za sada dobro funkcionišemo u smislu smeštajnih kapaciteta, broju respiratora i drugih medicinskih aparta i opreme i naravno kadrovskom pitanju. Nama je od ogromne pomoći bio resorni Pokrajinski sekretrijat jer smo uvek, u zavisnosti od potreba imali dovoljno zaštitne medicinske opreme od maski, vizira, skafandera, do sredstava za dezinfekciju. Zaposleni daju svoj maksimum u borbi za čuvanje zdravlja i života pacijenata obolelih od korona virusa i ovom prilikom im upućujem ogromnu zahvalnost, naročito onima koji rade predano, savesno i uvek u skladu sa Hipokratovom zakletvom.

Bolnica je u ovoj godini imala veliki broj značajnih donacija, pomeno bih ovom prilikom 7 mobilnih respiratora, 5 kliničkih respiratora dobijenih posredstvom Ministarstva zdravlja i RFZO-a,zatim video laringoskop, pacijent monitore i 13 aspiratora, vagu sa visinometrom za pedijatriju, više stotina hirurških bluza i pantalona, kao i antidekubitalne dušeke, pulsne oksimetre i druge važne aparate i opremu, doniranih od strane Grada S.Mitrovica,kao i gradskih privrednika i udruženja.

Ovoga puta zahvalio bih i svim drugim brojnim donatorima, od društveno odgovornih subjekata do privatnih lica, čija pomoć nam znači i uvek je dobrodošla.

Imajući u vidu da mitrovačkoj bolnici gravitira svo stanovništvo regiona Srema i da se iz sedam domova zdravlja pacijenti upućuju na specijalističke preglede i lečenje, a da bi se na vreme i najtačnije odgovorilo na potrebe korisnika zdravstvene zaštite, i u ovoj godini učinjen je pomak kada je reč o ulaganjima u opremu i aparaturu. Na osnovu dodeljenih sredstava po osnovu ugovora o finansiranju opremanja zdravstvenih ustanova sa pokrajinskim sekretarom za zdravstvo AP Vojvodine, sprovedeni su postupci javnih nabavki i nabavljena je sledeća oprema: Endoskopski stub – gastroskop u vrednosti 15,5 miliona dinara, zamenjena je telefonska centrala u vrednosti 2,4 miliona dinara, a kada je reč o infrastrukturnim radovima urađeno je proširenje razvodne mreže kiseonika u hirurškom bloku, vrednosti blizu 9,5 miliona dinara.
Po istom osnovu u toku je sprovođenje javne nabavke za video-laringoskop ( 1,5 miliona dinara) i RTG cev za rendgen (3,1 miliona dinara).
Ono što će biti prioritet za sledeću godinu, kada je reč o nabavci opreme, to je pre svega UZ aparat za radiologiju, mobilni rentgen aparat, veš mašine, blateksi..

Najavljena rekonstrukcija i adaptacija Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici, koja podrazumeva zanavljanje enterijara i građevinske radove od poda do plafona, sačekaće sledeću godinu. Reč je o velikom i značajnom projektu koji sprovodi republička Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, posredstvom lokalne samouprave, čija će realizacija doprineti stvaranju energetski efikasne i funkcionalne celine. vrednost radova je blizu milijardu dinara.

Mi smo i redovni učesnici obeležavanja datuma iz Kalendara zdravlja, čiji je cilj očuvanje zdravlja, promocija zdravih životnih navika, prevencija bolesti i informisanost o značaju prevencije. Ovakve aktivnosti bolnica većim delom sprovodi u saradnji sa Domom zdravlja, ZZJZ Sremska Mitrovica, srednjom medicinskom školom, Crvenim krstom i drugim partnerima, jer sve više postaje važna uloga celokupnog zdravstvenog sistema u podizanju svesti o značaju prevencije, pravovremene dijagnostike i lečenja.

Zbog poznate epidemiološke situacije, takvih aktivnosti je bilo manje, a izdvajamo :Svetski dan bubrega ( u martu), Svetski dan dojenja( u julu), Svetski dan srca (u septembru), „Daj pedalu raku“-Međunarodni dan borbe protiv raka dojke ( u oktobru).

Trend odlaska medicinskih sestara i tehničara u inostranstvo, nastavljen je i ove godine i ne prati samo Srbiju, nego i gotovo sve zemlje regiona, i mi se nadamo da će kontinuirano povećanje plata medicinskim radnicima i lekarima doprineti da stopa odlaska iskusnih radnika bude niža.
U kadrovskom smislu, prema našim potrebama, a po osnovu konkursa Ministarstva zdravlja, u 2020.godini, stalni radni odnos zasnovalo je ukupno 59 radnika: 8 lekara, 38 med.sestara/tehničara i 13 nemedicinskih radnika. U toku je konkurs za prijem na neodređeno za 21 radnika: 5 lekara, 12 med.sestara/tehničara, i 4 nemedicinska radnika ( spremičace i radnici u tehničkoj službi)

Krajem prošlog meseca, našu ustanovu posetio je Tim spoljašnjih ocenjivača Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, koji je sproveo sveobuhvatnu proveru usklađenosti rada naše bolnice sa standardima za akreditaciju, uvidom u rad ustanove, pregledom dokumentacije i planom za unapređenje kvaliteta rada, u cilju utvrđivanja načina na koji jedna ustanova održava utvrđeni nivo kvaliteta, a na osnovu kojeg je i stekla sertifikat o akreditaciji na maksimalnih 7 godina.
U zvaničnom dopisu nakon posete, stoji da rukovodstvo naše bolnice zaslužuje sve pohvale u angažmanu tokom novonastale epidemiološke situacije, a sprovođenjem procedura, uvođenjem novih i poštovanjem svih protivepidemijskih mera, u potpunosti prati kvalitet i pruža bezbednost kako pacijentima tako i zaposlenima. Opšti je utisak da je u našoj ustanovi unapređen nivo rada u mnogim oblastima sa ciljem postizanja boljih rezultata i tokom aktuelne epidemiološke situacije.
I u sledećoj godini, očekuju nas veliki izazovi, pogotovo kada je reč o borbi protiv korona virusa.
Svi zaposleni u bolnici, verujem,nastaviće da svakodnevno ulažu maksimum napora u obavljanju svojih redovnih obaveza, a rukovodstvo da obezbedi najbolju moguću potporu za nesmetan i kvalitetan rad, u cilju očuvanja zdravlja i izlečenja obolelih.

Možda Vam se svidi i