Filijala NSZ u Mitrovici i dalje aktivno radi, komunikacija elektronskim putem

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Nacionalna služba za zapošljavanje je 27. marta u potpunosti prekinula neposredan rad sa strankama, ali sa korsnicima usluga i dalje ostvaruje redovnu komunikaciju elektronskim putem.

„Želim da informišem naše korisnike da bez obzira što ne mogu lično doći u prostorije NSZ Filijale Sremska Mitrovica imaju mogućnost da se elektronskim putem prijave na našu evidenciju, da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu ukoliko su prestali da rade, da dobiju uverenje o svom statusu ukoliko im je po nekom osnovu isto potrebno i ono što je najvažnije jeste da poslodavci mogu i dalje da učestvuju na svim našim javnim pozivima koji su još uvek otvoreni“, izjavila je danas za medije Marijana Grabić, direktorica sremskomitrovačke filijale NSZ.

Ona je dodala da među poslodavcima i dalje vlada veliko interesovanje za mere aktivne politike zapošljavanja i da je do danas filijali od strane nezaposlenih lica podneto skoro 90 zahteva za dodelu subvencija za samozapošljavanje.

„Što se tiče poslodavaca kod nas je do danas konkurisalo preko 70 njih za program stručne prakse i u taj program mi smo već uključili više od 50 lica. Takođe, postoje poslodavaci koji i u toku vanrednog stanja zapošljavaju nove radnike, a u prilog tome govori činjenica da nam je stiglo 30 zahteva poslodavaca za zapošljavanje skoro 40 nezaposlenih lica, a kroz program subvencija novih radnih mesta. Najveći broj tih poslodavaca posluje na teritoriji Grada Sremska Mitrovica i mi zaista želimo da im u što kraćim rokovima odgovorimo na zahteve, da sa njima potpišemo ugovore i dodelimo im subvencije kako bi oni što pre i zaposlili nove radnike“, objašnjava Grabić.

Miroslav Palić ispred firme „Pako“ koja se bavi proizvodnjom papirne konfekcije kaže da se obim posla poslednjih dana uvećao, a samim tim se javila i potreba za zapošljavanjem još nekoliko lica.

„Do sada naša firma je imala osam radnika, ali u ovoj situaciji kada je potražnja za toalet papirom značajno porasla, došli smo do toga da nam treba i veći broj zaposlenih. U tom smislu obratili smo se Nacionalnoj službi za zapošljavanje i preko mitrovačke filijale zaposlićemo još tri osobe. Nadam se da će posao i nakon ukidanja vanrednog stanja dobro ići i da će oni ostati i dalje u firmi, a naravno ako bude bilo potrebe zaposlićemo još radnika“, rekao je Palić.

Prema njegovim rečima zapošljavanje novih radnika sa evidencije NSZ je kompletno završeno elektronskim i telefonskim putem u kratkom roku.

You may also like