Kamate na dinarske i devizne zajmove privredi izjednačene su, a tako nečeg kod nas verovatno nikada nije bilo. Za to su najviše zaslužni dinarski krediti za privredu iz garantne šeme. Dinarski krediti privredi u avgustu su odobravani s 2,9 odsto kamate, a oni u evro znaku s tri odsto.

U Narodnoj banci Srbije (NBS) kažu da je trend približavanja kamatnih stopa na dinarske kredite kamatnim stopama na evro-indeksirane kredite prisutan već duže vreme.

– Kamatne stope na dinarske kredite smanjene su najviše zahvaljujući ublažavanju monetarne politike NBS, ali i ukupnoj makroekonomskoj stabilnosti u našoj zemlji, pre svega postignutoj niskoj i stabilnoj inflaciji, koja je tokom prethodnih sedam godina u proseku iznosila oko dva odsto. Konkretno, od maja 2013, kada je započet ciklus ublažavanja monetarne politike, referentna kamatna stopa je smanjena za 10,5 procentnih poena, sa 11,75 odsto u maju 2013. na 1,25 odsto, što je njen najniži nivo u režimu ciljanja inflacije. To se više nego u punoj meri prenelo na kamatne stope na kredite privredi i stanovništvu, koje su danas niže za 13 procentnih poena nego u maju 2013. godine – kažu u centralnoj banci.

Dodaju da su svojim merama i tokom pandemije preduzimali aktivnosti kako bi finansiranje privrede učinili dostupnijim i jeftinijim. Težište mera bilo je na tome da se privredi obezbede krediti u dinarima, što nam je, između ostalog, omogućilo da stepen dinarizacije finansijskog sistema približimo nivou od 40 odsto.

Jedna od aktivnosti koja je uticala na približavanje kamatnih stopa na dinarske i evro-indeksirane kredite privredi jeste odobravanje kredita iz garantne šeme po povoljnijim uslovima, između ostalog i zahvaljujući odluci NBS da plaća bankama „povlašćenu” stopu na obaveznu rezervu koja se izdvaja u dinarima – takozvanu stopu remuneracije (višu za 0,5 procentnih poena u odnosu na redovnu).

Trend izjednačavanja kamatnih stopa na dinarske i evro-indeksirane kredite prisutan je prvenstveno kod kamatnih stopa na kredite privredi. Posmatrano od početka godine, razlika između prosečnih ponderisanih kamatnih stopa na dinarske i evro-indeksirane kredite privredi u proseku je iznosila 0,6 procentnih poena. U julu se ta razlika smanjila na 0,45 procentnih poena, dok su u avgustu čak dinarski krediti privredi odobravani po nižoj stopi u odnosu na evro-indeksirane kredite. Prosečna ponderisana kamatna stopa po kojoj su odobravani dinarski krediti privredi u avgustu iznosila je 2,9 odsto i prvi put je bila niža od prosečne ponderisane kamatne stope na evro-indeksirane kredite privredi, koja je u avgustu iznosila tri odsto.

Ukoliko se posmatraju kategorije u okviru kredita privredi u dinarima, zajmovi za obrtna sredstva u avgustu i ostali nekategorisani krediti odobravani su po prosečnoj stopi od 2,9 odsto, dok su investicioni krediti odobravani po stopi od 3,6 odsto. Istovremeno, evro-indeksirani i krediti u evrima za obrtna sredstva odobravani su po prosečnoj stopi od 2,4 odsto, investicioni po stopi od 3,8 odsto, a ostali nekategorisani krediti po istoj stopi kao i dinarski krediti, 2,9 odsto.

Politika

Možda Vam se svidi i