Stižu nove kovanice od 1, 2 i 5 dinara

Od strane Ozon
0 komentar

Građani Srbije će u narednom periodu imati priliku da se sretnu sa novim kovanicama koje je izdala Narodna banka Srbije.

Naime, NBS je pustila u opticaj kovani novac apoena od 1, 2 i 5 dinara predviđen za ovu godinu. 

Osim izmene godine kovanja (2020), nema drugih izmena obeležja kovanog novca apoena od 1, 2 i 5 dinara u odnosu na osnovno izdanje kovanog novca tih apoena iz 2013. godine.

Narodna banka Srbije je 2013. godine donela Odluku o izdavanju i osnovnim obeležjima kovanog novca apoena od 1, 2 i 5 dinara i te godine izdala kovani novac sa svim izmenjenim obeležjima. 

Na osnovu tih obeležja, doneta je Odluka o puštanju u opticaj kovanog novca koji nosi oznaku godine kovanja „2013“, „2014“, „2016“, „2018“, „2019“ i „2020“.

Šta se nalazi na kovanicama?

Na licu kovanice od jednog dinara u središnjem delu je reljefni prikaz zgrade Narodne banke Srbije, iznad je reč „dinar“ ispisana ćirilicom i latinicom, s leve strane je oznaka vrednosti „1“, a ispod nje je godina kovanja. 

Na licu kovanog novca od dva dinara u središnjem delu je reljefni prikaz manastira Gračanica, iznad je reč „dinara“ ispisan ćirilicom i latinicom, s leve strane je oznaka vrednosti „2“, ispod nje je godina kovanja, a između oznake vrednosti i oznake kovanja polukružno uz obod ćirilicom je ispisana reč „Gračanica“. 

Na licu kovanice od pet dinara u središnjem delu je reljefni prikaz manastira Krušedol, iznad je reč „dinara“ ispisana ćirilicom i latinicom, ispod nje je godina kovanja, s leve strane je oznaka vrednosti „5“, a između oznake vrednosti i godine kovanja polukružno uz obod ćirilicom je ispisana reč „Krušedol“. 

U centralnom delu naličja kovanica je Veliki grb Republike Srbije. Iznad i oko grba je polukružno, ćirilicom i latinicom ispisan tekst „REPUBLIKA SRBIJA“, mećusobno razdvojen crticom, a ispod grba je na isti način ispisan tekst „NBS“, takođe međusobno razdvojen crticom, a od teksta „REPUBLIKA SRBIJA“ razdvojen tačkama.

Možda Vam se svidi i