Stižu nove kovanice od 1, 2 i 5 dinara

Građani Srbije će u narednom periodu imati priliku da se sretnu sa novim kovanicama koje je izdala Narodna banka Srbije.

Naime, NBS je pustila u opticaj kovani novac apoena od 1, 2 i 5 dinara predviđen za ovu godinu. 

Osim izmene godine kovanja (2020), nema drugih izmena obeležja kovanog novca apoena od 1, 2 i 5 dinara u odnosu na osnovno izdanje kovanog novca tih apoena iz 2013. godine.

Narodna banka Srbije je 2013. godine donela Odluku o izdavanju i osnovnim obeležjima kovanog novca apoena od 1, 2 i 5 dinara i te godine izdala kovani novac sa svim izmenjenim obeležjima. 

Na osnovu tih obeležja, doneta je Odluka o puštanju u opticaj kovanog novca koji nosi oznaku godine kovanja “2013”, “2014”, “2016”, “2018”, “2019” i “2020”.

Šta se nalazi na kovanicama?

Na licu kovanice od jednog dinara u središnjem delu je reljefni prikaz zgrade Narodne banke Srbije, iznad je reč “dinar” ispisana ćirilicom i latinicom, s leve strane je oznaka vrednosti “1”, a ispod nje je godina kovanja. 

Na licu kovanog novca od dva dinara u središnjem delu je reljefni prikaz manastira Gračanica, iznad je reč “dinara” ispisan ćirilicom i latinicom, s leve strane je oznaka vrednosti “2”, ispod nje je godina kovanja, a između oznake vrednosti i oznake kovanja polukružno uz obod ćirilicom je ispisana reč “Gračanica”. 

Na licu kovanice od pet dinara u središnjem delu je reljefni prikaz manastira Krušedol, iznad je reč “dinara” ispisana ćirilicom i latinicom, ispod nje je godina kovanja, s leve strane je oznaka vrednosti “5”, a između oznake vrednosti i godine kovanja polukružno uz obod ćirilicom je ispisana reč “Krušedol”. 

U centralnom delu naličja kovanica je Veliki grb Republike Srbije. Iznad i oko grba je polukružno, ćirilicom i latinicom ispisan tekst “REPUBLIKA SRBIJA”, mećusobno razdvojen crticom, a ispod grba je na isti način ispisan tekst “NBS”, takođe međusobno razdvojen crticom, a od teksta “REPUBLIKA SRBIJA” razdvojen tačkama.

You May Also Like