Sremska Mitrovica – Penzionerima i svim građanima koji zbog zdravstvenog stanja ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti lično da podignu novac uplaćen na ime jednokratne pomoći od 100 evra, omogućeno je da u poslovnim prostorijama banaka i Javnog preduzeća “Pošte Srbije” ta novčana sredstva sa posebnog namenskog računa budu isplaćena ovlašćenom licu, a na osnovu jednokratnog punomoćja.

Za korisnike – poslovno nesposobna lica koja ne mogu samostalno da raspolažu novčanim sredstvima jednokratne novčane pomoći, isplata se vrši ovlašćenom licu na osnovu uvida u javnu ispravu kojom se dokazuje ovlašćenje za raspolaganje odgovarajućom imovinom tog korisnika. Prilikom isplate na uvid se dostavljaju i lična dokumenta ovlašćenog lica i korisnika.

Punomoćje se može dati alternativno na obrascu koji je odštampan uz ovu instrukciju (Prilog 1), u formi koju utvrdi banka ili u slobodnoj formi i u tom slučaju punomoćje obavezno sadrži podatke iz tog obrasca i ne mora biti overeno kod notara.

Кako bi se sprečile prevarne radnje i zloupotreba, propisano je da banka može korišćenjem sredstava za komunikaciju na daljinu proveriti s korisnikom autentičnost ovog punomoćja, kao i kontakt podatke ovlašćenog lica (npr. pozivom broj telefona ovlašćenog lica po punomoćju u prisustvu službenika banke).

Možda Vam se svidi i