Bolnica zapošljava nemedicinske radnike na neodređeno vreme

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za više radnih mesta.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1.Spremač/spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – Odeljenje akušerstva sa porođajnom salom – Služba ginekologije i akušerstva – Sektor kliničkih službi, na neodređeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
-izvršilac 1.

Uslovi: završena osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, lične higijene i zaraznih bolesti.

Opis posla: održava čistoću prostorija u kojima se obavljaju pregledi i intervencije, soba u kojima leže bolesnici, kuhinja i drugih prostorija utvrđenih prema rasporedu rada. Radi u operacionoj sali ginekologije, sali za carski rez i porođajnoj sali. Održava higijenu sanitarnih prostorija i prostorija koje se upotrebljavaju za pacijente i osoblje (stepeništa, holova, hodnika, čekaonica i dr). Кada ne vrši posao čišćenja odnosno održavanja higijene na odeljenju u obavezi je da onda pomaže medicinskim sestrama – tehničarima oko prenosa bolesnika, učestvuje u dopremanju sanitarnog i drugog materijala do i sa odeljenja (veša, hrane i dr). Stara se o ispravnosti sredstava koja su joj data na upotrebu zadužena je i finansijski odgovara za potrošnju i upotrebu istih. O svim nepravilnostima obaveštava glavnu sestru. Vodi evidenciju o potrošnji materijala za održavanje čistoće i o istoj podnosi izveštaj glavnoj sestri. Obavljaju i druge poslove po nalogu glavne sestre. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri odeljenja, sestrama na odeljenju, šefu odeljenja i načelniku Službe za ginekologiju i akušerstvo.

2.Spremač/spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – Služba pedijatrije – Sektor kliničkih službi, na neodređeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
-izvršilac 1.

Uslovi: završena osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, lične higijene i zaraznih bolesti.

Opis posla: održava čistoću prostorija u kojima se obavljaju pregledi i intervencije, soba u kojima leže bolesnici, kuhinja i drugih prostorija utvrđenih prema rasporedu rada. Održava higijenu sanitarnih prostorija i prostorija koje se upotrebljavaju za pacijente i osoblje (stepeništa, holova, hodnika, čekaonica i dr.). Pomaže medicinskim sestrama-tehničarima oko prenosa bolesnika. Učestvuje u dopremanju sanitarnog i drugog materijala do i sa odeljenja (veša, hrane i dr.). Stara se o ispravnosti sredstava koja su joj data na upotrebu zadužena je i finansijski odgovara za potrošnju i upotrebu istih. O svim nepravilnostima obaveštava glavnu sestru. Vodi evidenciju o potrošnji materijala za održavanje čistoće i o istoj podnosi izveštaj glavnoj sestri. Obavljaju i druge poslove po nalogu glavne sestre. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri, sestrama na odeljenju, odnosno načelniku sektora, kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

3.Spremač/spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – Odeljenje interne medicine 3 – Odeljenje za hemodijalizu sa nefrologijom – Služba interne medicine – Sektor za internističke grane medicine na neodređeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
-izvršilac 1.

Uslovi: završena osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, lične higijene i zaraznih bolesti.

Opis posla: održava čistoću prostorija u kojima se obavljaju pregledi i intervencije, soba u kojima leže bolesnici, kuhinja i drugih prostorija utvrđenih prema rasporedu rada. Održava higijenu sanitarnih prostorija i prostorija koje se upotrebljavaju za pacijente i osoblje (stepeništa, holova, hodnika, čekaonica i dr.). Pomaže medicinskim sestrama-tehničarima oko prenosa bolesnika. Učestvuje u dopremanju sanitarnog i drugog materijala do i sa odeljenja (veša, hrane idr.). Stara se o ispravnosti sredstava koja su joj data na upotrebu zadužena je i finansijski odgovara za potrošnju i upotrebu istih. O svim nepravilnostima obaveštava glavnu sestru. Vodi evidenciju o potrošnji materijala za održavanje čistoće i o istoj podnosi izveštaj glavnoj sestri. Obavljaju i druge poslove po nalogu glavne sestre. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri, sestrama na odeljenju, odnosno načelniku sektora, kojima neposredno i odgovara za svoj rad. Radno mesto sa povećanim rizikom.

4.Spremač/spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – spremačica – servirka – Sektor za hirurške grane medicine na neodređeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
-izvršilac 1.

Uslovi: završena osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, lične higijene i zaraznih bolesti.

Opis posla: održava čistoću prostorija u kojima se obavljaju pregledi i intervencije, soba u kojima leže bolesnici, kuhinja i drugih prostorija utvrđenih prema rasporedu rada. Održava higijenu sanitarnih prostorija i prostorija koje se upotrebljavaju za pacijente i osoblje (stepeništa, holova, hodnika, čekaonica i dr). Кada ne vrši posao čišćenja odnosno održavanja higijene na odeljenju u obavezi je da onda pomaže medicinskim sestrama-tehničarima oko prenosa bolesnika, učestvuje u dopremanju sanitarnog i drugog materijala do i sa odeljenja (veša, hrane i dr). Stara se o ispravnosti sredstava koja su joj data na upotrebu zadužena je i finansijski odgovara za potrošnju i upotrebu istih.O svim nepravilnostima obaveštava glavnu sestru. Vodi evidenciju o potrošnji materijala za održavanje čistoće i o istoj podnosi izveštaj glavnoj sestri. Obavljaju i druge poslove po nalogu glavne sestre. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri, sestrama na odeljenju, odnosno načelniku sektora, kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

Кonkurs je otvoren od 08.do 17. avgusta, a više informacija na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

You may also like