Startovala realizacija projekta „SEDRA“

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica –  21. sastanak Grupe zainteresovanih strana prekograničnog regiona „Drina – Sava“ održan je u Gradskoj kuci u Sremskoj Mitrovici u utorak, 19. marta. Ovim sastankom startovala je realizacija novog projekta „Podrška ekonomskoj diverzifikaciji ruralnih područja u jugoistočnoj Evropi“ (SEDRA) koji SWG implementira zajedno sa GIZ – om (Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju).

„U Sremskoj Mitrovici smo kako bi nastavili saradnju koja je do sada započeta u regionu Drina – Sava, prekograničnom regionu koji objedinjava 17 opština iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Ovo je 21. sastanak po redu u okviru saradnje koja traje već šest godina. Mi je zapravo nastavljamo kroz projekat koji se zove „SEDRA“, a koji SWG realizuje u saradnji sa GIZ – om, nemačkom organizacijom za tehničku pomoć i saradnju. Nastavljamo u onim smernicama koje smo postavili do sada, fokus nam je i dalje na seoskom turizmu, ruralnom turizmu, na proizvodnji hrane i preradi poljoprivrednih proizvoda“, rekao je Aleksandar Damjanović, regionalni menadžer SWG – a za region Drina – Sava.

On je istakao da će projekat biti realizovan do avgusta 2021. godine, a da će biti implementiran ne samo u regionu Drina – Sava već u sedam prekograničnih regiona koji su u zemljama jugoistočne Evrope formirani pod okriljem SWG – a.

„Realizovaćemo aktivnosti koje su fokusirane u tri glavne smernice, a to su podrška manifestacijama kao što smo i do sada radili, zatim to su grantovi koji će biti krajem godine plasirani i treninzi, odnosno studijska putovanja koja će biti organizovana za zainteresovane strane iz ovog regiona“, dodao je Damjanović.

Grad Sremska Mitrovica zajedno sa šesnaest lokalnih samouprava sa prostora Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Republike Srbije od marta 2013. godine potpisnik bio memoranduma o razumevanju u preko graničnom regionu. Ispred lokalne samouprave grada Sremska Mitrovica sastanku je prisustvovao predsednik skupštine Tomislav Janković.

„Već nekoliko godina 17 opšina i gradova sarađuje u promociji pre svega čitavog regiona Drina – Sava. Današnji sastanak je okupio 45 učesnika, odnosno stejkholdera iz našeg regiona kako bi razgovarali o svim onim aktivnostima koje smo imali u prethodnom periodu i šta je ono što se očekuje u nekoj bližoj budućnosti, a to su pre svega aktivnosti na daljoj promociji čitavog regiona i davanje podrške učesnicima, seoskim domaćinstvima, turističkim organizacijama, sajmovima i onim bitnim događajima koji će upravo promovisati čitav region. Za grad Sremsku Mitrovicu je vrlo značajno da dobijemo podršku, koja nam je danas i potvrđena i to za promociju 2. Poljoprivrednog sajma koji će biti organizovan početkom juna naredne godine. To će biti prilika da se svi učesnici, odnosno svi stejkholderi pojave u ovom regionu i u Sremskoj Mitrovici predstave svoje proizvode i svoje usluge“ rekao je Janković.

On je istakao da je u predhodnih šest godina Sremska Mitrovica, od kada je potpisan memorandum o saradnji, imala izuzetnu promociju u regionu.

„Pored promocije predhodnih godina umrežili smo nevladin sektor, odnosno ljude koje nemaju priliku da konkurišu za određene grantove, nemaju dovoljno iskustava, nemaju dovoljno znanja, pa je tako recimo par privatnika sa prostora našeg grada dobilo određene grantove koji su im pomogli da razviju svoju ili poljoprivrednu proizvodnju ili da prezentuju svoje domaćinstvo, svoj neki turistički proizvod. Ono što je takođe jako bitno, a što nema direktnu materijalnu vrednost, a vezano je za SWG jesu kontakti koje smo mi uspeli da napravimo“, rekao je Janković i dodao da je satanak sjajna prilika za uvezivanje, razmenu ideja i kontakata.

Ukupna vrednost „SEDRA“ projekta je 1,2 miliona eura.

Možda Vam se svidi i