Klijentima koji vraćaju stambene kredite indeksirane u švajcarskim francima ostalo je još malo vremena da s bankama kod kojih su zaduženi potpišu ugovor u skladu sa Zakonom o konverziji: poslednji dan roka je 7. jul, piše Dnevnik. Podaci Udruženja banaka govore da je 80% zaduženih potpisalo ugovore koje su im banke ponudile. 

Međutim, izgleda da tu nije ni blizu kraj nesporazuma koje su ovi klijenti imali sa bankama. U Udruženju CHF koje okuplja ove ljude, kažu da su već sada primetili brojne nepravilnosti. Klijentima savetuju da ugovore koje su banke ponudile potpišu i smanje svoje obaveze, a da se potom obrate za pomoć Narodnoj banci Srbije i Ministarstvu finasija i zataže pomoć ako smatraju da je u njihovom slučaju bilo manjkavosti kod primene zakona. A ima ih, kažu, od nepoštovanja rokova otplate pa do direktnih ucena klijenata.
Podsetimo, po Zakonu se klijentima otpisuje 38% potraživanja. Krediti se prebacuju u evre a dalja otplata se nastvalja uz kamatu, fiksnu ili varijabilnu, a na osnovu ponude koju je banka imala zadnjeg dana marta ove godine. Odredbe Zakona kažu da fiksna stopa ne sme biti viša do 4% a varijabilna od 3,4% u trenutku kada klijent stavi potpis na izmenjeni ugovor. 

U zavisnosti od banke klijenti su različito prošli – kod pojedinih banka stope su zadnjeg dana marta bile 2,5 ili 2,7% godišnje za stambene zajmove. Najbolje su prošli klijenti koji primaju platu kod banke kod koje su zaduženi, jer su tu kamate po pravilu najniže. To znači da su u istoj banci klijenti mogu da dobiju i različite stope.
A kada prođe 7. juli ni banke, a ni pojedini klijenti neće moći da odahnu.

– Banke pokušavaju na brojne načine da umanje prava klijenata i ponude im nepovoljniji tretman. Tako je jedna banka pokušala da skrati rokove otplate ali su posle naše primedbe od toga odustali. Druga banka je poslala klijentu dopis u kome ga obaveštava da odustane od sudskog procesa koji vodi protiv njih pa da posle potpiše ugovor u ucenjivačkom tonu i naveli su to kao uslov za konverziju. Brojni klijenti žalili su se i da su kamate koje su im ponuđene u ugovorima nepovoljnije od onoga što predviđa Zakon – kaže predstavnik Udruženja CHF Sanja Vujanović.

Kada prođe zakonski rok sledi kontrola. Iz Narodne banke Srbije su već objasnili da će kontrolisati kako su banke primenile Zakon o konverziji i imali li odstupanja te da će one koji su odstupale morati da ga striktno primene. Što se tiče nezadovoljnih klijenata ostaje im da budu strpljivi. Pored toga imaju jednu, dosta povoljnu opciju. Oni mogu da kredit kome je glavnica smanjena refinansiraju kod neke druge banke koja nudi povoljnije uslove. Bankama odgovara da imaju u portfoliju što više stambenih kredita, jer to donosi prihod na duge staze.

Za one koji ne potpišu, po starom

Klijenti koji zaključno sa 7. julom ne potpišu ugovor odnosno ne prihvate uslove koje im nudi Zakon o konverziji nastaviće da otplaćuju kredit po starom, odnosno pod uslovima koje su prihvatili kada su zaključili ugovor sa bankom. 

Oni koji još sede i čekaju da im stigne pismo od banke najbolje će postupiti ako odu u banku i raspitaju se za svoj ugovor i ako im to odgovara zatraže da se i na njih primeni Zakon o konverziji, savetuje Dnevnik.

Eekapija.com/Dnevnik

You may also like