Sremska Mitrovica – U okviru projekta „Preserving Sava River Basin Habitats through Transnational Management of Invasive Alien Species – Sava TIES“ u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica, Sremska Mitrovica danas sa početkom u 13:00 časova biće održana regionalna radionica.

Cilj regionalne radionice je da okupi stejkholdere aktivne na polju zaštite prirode u slivu reke Save, da diskutuju o ulozi različitih sektora u dugoročnom upravljanju invazivnim stranim vrstama. Osim toga, na skupu će biti razmatrana i medjusektorska saradnja u funkciji harmonizovanog upravljanja zaštićenim područjima.

Prva regionalna radionica je prvi korak ka razvoju dugoročnog okvira za funkcionisanje mreže SavaParks, koji treba da osigura nastavak međusektorske saradnje i održivost ostvarenih rezultata nakon završetka projekta Sava TIES.

Možda Vam se svidi i