Sutra sednica Skupštine grada

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U četvrtak, 29. marta u sali I skupštine Grada Sremska Mitrovica sa početkom u 10:00 časova održaće se XXIII sednica Skupštine Grada.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1. Predlog Odluke o izradi plana generalne regulacije celine 1 – centralni deo Grada Sremska Mitrovica,
2. Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije radne zone – Jezero u K.O. Sremska Mitrovica,
3. Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije radne zone – Šljunkare u K.O. Salaš Noćajski,
4. Predlog Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih, oglasnih i drugih objekata,
5. Predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o javnim parkiralištima na teritoriji grada Sremska Mitrovica,
6. Aneks 2 posebnog – teritorijalnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća i privredna društva u komunalnoj delatnosti čiji je osnivač Grad Sremska Mitrovica,
7. Aneks 2 kolektivnog ugovora kod poslodavca avnog preduzeća za distribuciju prirodnog gasa „Srem-gas“ Sremska Mitrovica,
8. Predlog izmena statuta Apoteke Sremska Mitrovica,
9. Predlog zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine, neposrednom pogodbom, putem razmene,
10. Izveštaj Gradskog veća Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu,
11. Izveštaji o radu gradskih uprava i Stručne službe Skupštine grada za 2017. godinu i to:
– G.U. za budžet i lokalni ekonomski razvoj
– G.U. za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata
– G.U. za opšte i zajedničke poslove
– G.U. za infrastrukturu i imovinu
– G.U. za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove
– G.U. za zdravstvenu i socijalnu zaštitu
– G.U. za kulturu, sport i omladinu
– G.U. za obrazovanje
– G.U. za poljoprivredu i zaštitu životne sredine
– Stručna služba Skupštine grada,
12. Izveštaj o radu Centra za socijalni rad „Sava“ Sremska Mitrovica za 2017. godinu,
13. Predlog Odluke o gradskim upravama Grada Sremska Mitrovica,
14. Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije radne zone Sever 3 u K.O. Sremska Mitrovica,
15. Predlog Odluke o određivanju pešačkih zona u naseljenom mestu Sremska Mitrovica,
16. Predlog Odluke o uslovima i merilima za uklanjanje objekata,
17. Predlog strateškog plana razvoja kulture Grada Sremska Mitrovica 2017-2022. godina,
18. Izmene programa poslovanja JKP „Komunalije“ za 2018. godinu,
19. Godišnji izveštaj o radu JP za poslove urbanizma „Urbanizam“ za 2017. godinu,
20. Odluka nadzornog odbora JP za poslove urbanizma „Urbanizam“ o raspodeli dobiti za 2017. godinu,
21. Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju za 2017. godinu JKP “Toplifikacija“ Sremska Mitrovica,
22. Odluka nadzornog odbora JKP „Toplifikacija“ Sremska Mitrovica o raspodeli dobiti za 2017. godinu,
23. Izveštaj o radu Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica doo Sremska Mitrovica za 2017. godina,
24. Izveštaj o radu za 2017. godinu, budžetskih korisnika iz oblasti kulture, sporta i turizma i to:
– Atletski stadion
– Biblioteka „Gligorije Vozarović“
– Galerija „Lazar Vozarević“
– Zavod za zaštitu spomenika kulture
– Pozorište „Dobrica Milutinović“
– Poslovno sportski centar „Pinki“
– Turistička organizacija grada
– Istorijski arhiv „Srem“
– Centar za kulturu „Sirmijumart“
– Muzej Srema
– Ustanova za negovanje kulture „Srem“
25. Predlog rešenja o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbomi to parcele 4519 K.O. Sremska Mitrovica.
26. Predlog odluкe o izmenama odluкe o maкsimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji čine sistem javnog seкtora Grada Sremsкa Mitrovica za 2017. godinu.
27. Izbori i imenovanja.

You may also like