Održana manifestacija „LIX INOVATIVNA INKLUZIVNA ŠTAFETA 2018 – MI SMO U ISTOM TIMU“

Sremska Mitrovica. U Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Radivoj Popović“ po prvi put održana manifestacija „LIX INOVATIVNA INKLUZIVNA ŠTAFETA 2018 – MI SMO U ISTOM TIMU“

Ova manifestacija je pantetirana i jedina u svetu namenjena deci i mladima sa autizmom, mentalnom retardacijom i teškoćama. Štafeta je sastavni deo inovativnog pantetiranog programa „LUXOTERAPIJE“ gde se za navedenu populaciju razvojem specifične motorike razvijaju fizičke, intelektualne, govorne i socijalne sposobnosti, smanjuje agresija, poboljšava san i unapređuje kvalitet života. Obzirom da se u programu vodi računa o inkluziji, i na ovoj manifestaciji su uključeni i zdravi vršnjaci u štafeti.

Autor i direktor manifestacije i kompletnog navedenog patentiranog programa je Ljiljana Stanojević, bivši vrhunski sportista, nosilac najvišeg zvanja „zaslužnog sportiste“ i nosilac Nacionalnog sportskog priznanja Republike Srbije.

„Inkluzivne štafete, deo projekta koji sam patentirala kao vrstu inkluzije da zbližimo zdravu populaciju sa decom koja imaju teškoće u razvoju, i ova štafeta se održavala u okviru našeg velikog takmičenja „LIX OPEN“ koji okuplja preko 150 dece iz cele Srbije i održava se svake godine, i u razgovoru sa mojim prijateljem Vladimirom Batezom, koji je sekretar Pokrajinskog sekretarijata za sport, došli na ideju da u Vojvodini napravimo jednu sličnu manifestaciju iz mog programa. Obzirom da ja sarađujem već ovde sa Sremskom Mitrovicom, mi smo izabrali ovaj grad. U Mitrovici je jedinstveno jer je prvi put odvija ovako ova štafeta. Videćemo samo da napravimo, ako bude ove uspešno, tradiciju da se održava svake godine, naravno u Sremskoj MItrovici“, izjavila je autor i direktor manifestacije, Ljiljana Stanojević.

„Naša škola se odazvala pozivu škole „Radivoj Popović“, jer je prepoznala u ovom jedan vid saradnje, i prepoznala je integraciju i socijalizaciju dece sa posebnim potrebama. Ovaj vid saradnje i uopšte ovaj projekat, koliko jača fizičku aktivnost učenika, toliko kod naših učenika razvija i toleranciju, humanost, svest o različitosti”. rekla je Ankica Jevtić, direktor Osnove škole „Slobodan Bajić Paja”.

You May Also Like

One thought on “Održana manifestacija „LIX INOVATIVNA INKLUZIVNA ŠTAFETA 2018 – MI SMO U ISTOM TIMU“

Comments are closed.