Sremska Mitrovica – Nakon konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke sistema za navodnjavanje i sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu raspisao je nova dva konkusra – za podizanje i opremanje plastenika i za opremanje stočarskih farmi na teritoriji AP vojvodine u 2018. godini.

Konkurs za podizanje i opremanje plastenika se odnosi na dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i višegodišnjih, višeslojnih folija za pokrivanje plastenika, folija za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreža za senčenje objekta, sistema za navodnjavanje „kap po kap”, sistema za prihranu, sistema za zagrevanje, stolova za proizvodnju rasada, instrumenata za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage, saksija, kontejnera za proizvodnju rasada, oslonaca za povrće (mreža i kolja). Korisnik sredstava, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije ako u Registru ima upisano do 0,49 ha proizvodnje odgovarajuće poljoprivredne kulture za koju se konkuriše u zaštićenom prostoru.

Drugi konkurs se odnosi na dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje: opremanja govedarskih farmi, opremanja svinjarskih farmi, opremanja ovčarskih farmi, opremanja kozarskih farmi, opremanja živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, nabavke opreme za hlađenje i skladištenje mleka, nabavke opreme za izđubravanje, nabavka opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i  kabaste stočne hrane na gazdinstvu. U razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 100.000,00 dinara. U sektoru mleka, podnosilac prijave može imati najviše 1-19 mlečnih krava i potvrdu za odgovarajuću kategoriju životinja izdatu od nadležne veterinarske službe, odnosno u sektoru mesa manje od 20 junadi u tovu, odnosno manje od 150 ovaca/koza, odnosno manje od 30 krmača, odnosno manje od 100 tovljenika svinja, odnosno manje od 4.000 komada pilića brojlera i potvrdu za odgovarajuću kategoriju životinja izdatu od nadležne veterinarske službe.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovim konkursima utvrđuju se u iznosu do 60% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova investicije, odnosno vrednosti opreme. Za podnosioce prijava: fizička lica i preduzetnike, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Konkursi su otvoreni do utroška sredstava, a zaključno sa 15. majem 2018.godine. U skladu s kriterijumima definisanih Pravilnicima, formira se bodovna lista na osnovu koje se dodeljuju bespovratna sredstva do utroška opredeljenih Konkursom.

Poljoprivrednici sa teritorije Grada Sremska Mitrovica, dodatne informacije mogu dobiti u prostorijama Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica ili putem telefona 022/610-573 (od 8 do 14 časova).

Možda Vam se svidi i