Sremska Mitrovica – Na zadnjoj sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica održanoj krajem prošle godine usvojen je Nacrt odluke o budžetu za 2018. godinu u kojem je između ostalog kao planirani kapitalni izdatak budžetskih korisnika za 2018., 2019. i 2020. godinu stavljen i projekat izgradnje gerentološkog doma.

U ovoj godini prema pomenutom Nacrtu sredstva za realizaciju ovog projekta nisu planirana, ali jesu za 2019. i 2020. godinu i to po 80 miliona dinara.

Kada je ranije o ovoj temi bilo govora kao potencijalna lokacija za izgradnju doma pominjao se plac u sremskomitrovačkom naselju „Marko Perčin Kamenjar”, međutim prema rečima načelnika Gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu Vojislava Mirnića tražiće se drugi plac za izgradnju.

Da li će se naredne godine zaista startovati sa realizacijom pomenutog projekta može se reći da je diskutabilno imaući u vidu da je izgradnja gerontološkog doma i Nacrtom odluke o budžetu za 2017. godinu, planirana za 2018/2019. godinu.

Možda Vam se svidi i