Sremska Mitrovica – Povodom obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava Кazneno popravni zavod Sremska Mitrovica juče je u održao prezentaciju dokumentarnog filma „Кomanda ljubav“. Ujedno promovisan je i projekat „Prihvat za novi život“ u okviru kojeg se osuđena lica obučavaju za pružanje nege napuštenim psima, kao i za pomoć u njihovom zbrinjavanju.

Projekat realizuje Zavod uz pomoć Misije OSCE u Srbiji, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i organizacije HELP.

Autor filma je Marina Kovačević, a glavni protagonisti su upravo osuđena lica kojima su na kraju projekcije filma uručeni sertifikati učesnicima projekta za uspešnu završeni obuku dresure pasa.

„Čast da simbolično obeleži dan ljudskih prava pripala je Kazneno-popravnom zavodu Sremska Mitrovica, koji je pre tačno godinu dana počeo da sprovodi program resocijalizacije osuđenih lica uz pomoć pasa, koji je potpuno nov za naš sistem. Ovaj kazneno popravni zavod otišao je i korak dalje, pa je prvi u Evropi osnovao i prihvatilište za pse lutalice budući da se u drugim evropskim zatvorima psi dovode i vraćaju po završenoj obuci istog dana. Na ovaj način ide se u korak sa modernim praksama, dok je osuđenicima ukazano poverenje i pružena šansa da brinu o drugom živom biću i njegovim potrebama. Kroz strpljiv i stručan rad, a često i kroz potpuno nove projekte, može da se ostvari smisao kaznenih ustanova i uspešna reintegracija osuđenih lica nakon odslužene kazne“, rekao je direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević prilikom jučerašnje prezentacije filma, onosno promocije projekta „Prihvat za novi život“.

Suština projekta „Prihvat za novi život“ je program resocijalizacije osuđenih lica pomoću pasa, njihova obuka o dobrobiti životinja koju sprovodi Veterinarski fakultet Univerziteta u Beogradu, obuka osuđenih lica za rad u prihvatilištu za životinje i dodela sertifikata na kraju obuke. Takođe radi se i na socijalizaciji nezbrinutih pasa od strane osuđenih lica i njihovih instruktora, kao i na pripremi tih pasa za udomljavanje ili vraćanje na teritoriju sa koje su i dovedeni u prihvatilište i to posle vakcinacije protiv besnila, sterilizacije i vidnog obeležavana ogrlicom.

Upravnik KPZ Sremska Mitrovica Aleksandar Alimpić ukazao je da kao i kod svakog programa resocijalizacije, pa i kod ovog, na prvom mestu da se osuđeni, koji prođu obuku, vrate u društvo kao bolji ljudi, sa razvijenom empatijom, kao humanije osobe koje su naučile da pomognu i zbrinu one kojima je utočište potrebno.

Šef Misije OEBS u Srbiji Andrea Oricio uveren je da će ovaj projekat nastaviti da se razvija i unapređuje i da će biti inspiracija za druge slične institucije.

Jedan od učesnika projekta i dobitnika sertifikata B.S. kratko je rekao da je učešće u istom imalo veliki značaj za njega.

„Držao sam pse u kući kao i svi drugi, ali nakon ovog programa, moje znanje i psima se proširilo. Naučili smo da ih dresiramo i moći ćemo da dajemo ljudima savete. Mislim da je ovaj program veoma koristan. Dok sam pohađao obuku bukvalno sam zaboravio da sam u zatvoru i zaposliću se sigurno u toj struci. Ovaj program je koristan i za pse sa kojima smo radili jer će lakše doći do vlasnika, a koristan je i za buduće vlasnike jer će dobiti psa koji je spreman za povodac i za kontakt sa decom“, rekao je B.S.

Možda Vam se svidi i