Zahtev za ostvarivanje prava na regres podnosi se Ministarstvu finansija i privrede – Upravi za trezor, jedanput godišnje za osigurane kulture, odnosno životinje, u dva primerka, do 15. novembra tekuće godine.

Pravo na korišćenje regresa ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava, koji pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, ispunjava i uslov da je kod društva za osiguranje osigurao:

1) useve i plodove od rizika umanjenja prinosa (ratarske kulture – žitarice i industrijsko bilje, povrtarske kulture; voćarske kulture, vinova loza i hmelj);
2) rasadnike i mlade višegodišnje zasade pre stupanja na rod od rizika koji su propisani uslovima osiguravajućih društava;
3) životinje od rizika koji su propisani uslovima osiguravajućih društava.

Subvencioniše se (regresira) 40-45% od plaćenje premije osiguranja umanjene za iznos poreza.

Maksimalni iznosi podsticaja su:
– za podsticaje za osiguranje ratarskih kultura – 100.000 dinara
– za podsticaje za osiguranje povrtarskih kultura – 500.000 dinara
– za osiguranje voćarskih kultura, vinove loze i hmelja – 1.000.000 dinara
– za podsticaje za osiguranje rasadnika i/ili mladih višegodišnjih zasada pre stupanja na rod – 500.000 dinara
– za podsticaje za osiguranje životinja – 2.000.000,00 dinara.

Ukupno za sve vrste podsticaja korisnik podsticaja može da ostvari maksimalno 2.500.000 dinara.

Uz zahtev se podnosi overena kopija polise osiguranja izdate od strane društva za osiguranje kod koga je podnosilac zahteva osiguran u periodu od 16. novembra prethodne do 15. novembra tekuće godine, kao i potvrda o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

Mitrovački poljoprivrednici mogu više informacija dobiti u prostorijama Agencije za ruralni razvoj (Svetog Dimitrija 6) ili putem telefona 610-573.

Možda Vam se svidi i