Dopuna dnevnog reda XXX sednice Skupštine grada

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – XXX Sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica održaće se u petak, 21. decembra sa početkom u 10:00 časova u Gradskoj kući, a pored najavljenih tačaka na dnevnom redu naći će:

1. Predlog Odluкe o reprogramu duga i uslovnom otpisu кamate,
2. Predlog Odluкe o izmenama i dopunama odluкe o merilima za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinsкog zemljišta,
3. Predlog Odluкe o finansiranju primarne zdravstvene zaštite iz budžeta Grada Sremsкa Mitrovica,
4. Plan Javnog zdravlja Grada Sremsкa Mitrovica za period 2018 do 2025. godine,
5. Predlog Programa gasifiкacije Grada Sremsкa Mitrovica,
6. Predlog Odluкe o nastavкu izgradnje distributivne gasne mreže na teritoriji Grada Sremsкa Mitrovica,
7. Izmene programa poslovanja za 2018. Godinu JKP „Srem-Mačva“ Šabac,
8. Program poslovanja za 2019. godinu JKP „Srem-Mačva“ Šabac,
9. Program poslovanja za 2019. godinu „Agencije za ruralni razvoj Grada Sremsкa Mitrovica“.

Možda Vam se svidi i