Dopuna dnevnog reda XXVII sednice Skupštine grada

Sremska Mitrovica – XXVII Sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica održaće se u petak, 24. avgusta sa početkom u 10:00 časova u Gradskoj kući, a pored najavljenih tačaka na dnevnom redu naći će se:

1. Predlog Odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,
2. Predlog Odluke o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji čine sistem javnog sektora Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu,
3. Izmene plana i programa poslovanja preduzeća za održavanje puteva i ulica „Sirmijum put“ doo Sremska Mitrovica za 2018. godinu,
4. Predlog prve izmene plana i programa održavanja lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica na teritoriji Grada Sremska Mitrovica za 2018. godinu,
5. Predlog izmene i dopune programa održavanja čistoće na javnim površinama za 2018. godinu,
6. Predlog izmene i dopune programa za održavanje i uređenje Gradske plaže u Sremskoj Mitrovici za 2018. godinu,
7. Predlog izmene i dopune programa održavanja parkova, zelenih i rekreacionih površina sa planom sanacije zaštićenog drvoreda platana i planom uklanjanja štetne vegetacije na teritoriji Grada Sremska Mitrovica u 2018. godini.

You May Also Like