Dopuna dnevnog reda XXIV sednice Skupštine grada

Sremska Mitrovica – XXIV Sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica održaće se u petak, 27. aprila sa početkom u 10 časova u Gradskoj kući, a pored najavljenih tačaka na dnevnom redu naći će se:

1. Predlog Odluke o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji čine sistem javnog sektora Grada Sremska Mitrovica za 2017. Godinu,
2. Statut Muzeja Srema Sremska Mitrovica,
3. Statut PU „Pčelica“ Sremska Mitrovica,
4. Izmena i dopunama statuta Biblioteke „Gligorije Vozarović“ iz Sremske Mitrovice.
5. Program poslovanja JKP regionalna deponija „Srem-Mačva“ Sremska Nirovica,
6. Sporazum o produženju roka važenja posebnog kolektivnog – teritorijalnog ugovora za javna preduzeća i privredna društva u komunalnoj delatnosti čiji je osnivač Grad Sremska Mitrovica,
7. Sporazum o produženju roka važenja kolektivnog ugovora kod poslodavca JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.

You May Also Like