APOTEKA “VEGAFARMA” U subotu savetovalište za osteoporozu

Sremska Mitrovica – U apateci Vegafarm- a, sutra, u subotu 17. marta, od 09 sati organizuje savetovalište za osteoporozu.
Savete i razgovor o ovoj bolesti zaenteresovani građani dobiće od ortopeda iz Beograda.

Dovoljno je da ponesete dokumentaciju koju imate o vašoj bolesti ali i da dođete da se informišete.

Savetovalište počinje u 9 sati i traje do 11 časova, u apoteci Vegafarm-a u ulici Trg Ćire Milekića 10. Dodatne informacije možete dobiti i putem telefona
022 636313

Osteoporoza je progresivna, sistemska, metabolička bolest kostiju. Karakteriše je smanjena koštana čvrstina i povećani rizik za nastajanje preloma. Dijagnoza osteoporoze je otežana jer najčešće protiče bez simptoma sve do pojave preloma. Kao posledica preloma dolazi do značajnog narušavanja kvaliteta života. Prelom kuka, kao najteža posledica osteoporoze, tokom prve godine dovodi do povećanja smrtnosti za 10-20% ,a jedna trećina bolesnika doživljava prelom i drugog kuka.

Kost je dinamična struktura koja se neprestano razgrađuje i stvara. U mladosti je izgradnja kosti brža od razgradnje što za rezultat daje porast koštane mase koja dostiže svoj maksimum između 20-te i 25-te godine života. Odraslo doba karakteriše izbalansiran period izgradnje i razgradnje kostiju. Osteoporoza nastaje kada stvaranje nove kosti ne može da nadoknadi razgrađenu staru kost. Javlja se kod oba pola: prema podacima Svetske fondacije za osteoporozu jedna od dve žene i jedan od četiri muškarca preko 50 godina imaju osteoporozu.

You May Also Like