Usvojene tri nove odluke

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Na juče održanoj XIII sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica usvojena su tri predloga o izradi plana detaljne regulacije.

Radi se o Predlogu odluke o izradi plana detaljne regulacije kompleksa za izgradnju elektrane – biogasnog postrojenja u katastarskoj opštini Jarak, zatim o Predlogu odluke o izradi plana detaljne regulacije kompleksa za izgradnju biogasnog postrojenja i farme svinja u K.O. Divoš, kao i o Predlogu Odluke o izradi plana detaljne regulacije površinskog kopa „Mutalj“ u katastarskim opštinama Bešenovački Prnjavor i Šuljam.

Kako je objasnila Vesna Vujanović, načelnica Gradske uprave za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata planovima detaljne regulacije izgradnje elektrana na biomasu u Jarku i u Divošu stvaraju se uslovi da se izvrši promena namene zemlišta iz poljoprivrednog u građevinsko čime se omogućava da se na tom području grade objekti koji u suštini i predstavljaju te elektrane na biomasu, kao i prateća infrastruktura i zeleni zaštitni pojas.

Planom detaljne regulacije za površinski kop Mutalj takođe se stvaraju uslovi za pretvaranje poljoprivrednog u građevinsko zemljište, čime se omogućava da fabrika „Lafarge“ vrši eksploataciju mineralnih sirovina, odnosno nastavi da eksploatiše te sirovine, jer je ona do sada to i radila.

„Što se tiče treće odluke koja je usvojena , a koja se odnosi na izradu Plana detaljne regulacije za površinski kop Mutalj, to je jedan vrlo ozbiljan i veliki posao i mi ćemo izradom plana detaljne regulacije obezbediti uslove da se taj posao nastavi, odnosno da se nastavi eksploatacija tog kopa u dužem vremenskom periodu i da funkcioniše fabrika za proizvodnju cementa „Lafarge“ koja je vrlo bitna za privredu cele Srbije. Naš posao je za početak da kao i za druga dva plana izradimo materijal za rani javni uvid i pokažemo javnosti šta će se u tim prostorima dešavati“, rekla je Mirjana Vašut, direktorica JP „Urbanizam“.

Fabrika „Lafarge“ svake godine u budžet Grada Sremska Mitrovica uplati oko 6 miliona dinara rudne rente.

Možda Vam se svidi i