Sremska Mitrovica – U Sremskoj Mitrovici, prema poslednjem merenju, podaci iz 2014. kažu da je nivo buke na dozvoljenom nivou. Mereno je tokom avgusta meseca, kada buka i jeste najveća. Merenje se u gradu obavlja na pet lokacija.

Iz okvira dozvoljenog iskače se samo na gradskoj plaži tokom letnjeg perioda, u večernjim satima dok rade ugostiteljski objekti, ali nadležni kažu da je radno vreme na tom mestu ograničeno upravo iz tog razloga. Građanima odgovara intenzivniji način života, a buke kažu gotovo da nema.

Кako bismo se od buke zaštitili sprovode se zaštite objekata, odnosno izvođenje zvučne izolacije. Takođe, postoji zaštita i u spoljašnjem prostoru, koja se dobija zvučnim barijerama i planira se urbanističkim rešenjima.

Definiše se i komunalna buka, koja predstavlja totalni nivo buke, tj. ukupni nivo neželjenog zvuka, ali u datoj situaciji i u datom trenutku koji se, prema pravilima, sastoji od zvuka iz više bliskih i dalekih izvora.

Bukom se smatra svaki neželjen zvuk, ali taj pojam proširuje se napomenom da podrazumeva i štetno delovanje na ljudski organizam, što definiše i zakon. Pod tim se podrazumevaju jaki zvuci koji dovode do oštećenja organa sluha i povećanja krvnog pritiska. U susret Međunarodnom danu zaštite od buke saznali smo ko kontroliše tu pojavu. Merenje obavlja Zavod za javno zdravlje.

RTV

Možda Vam se svidi i