RAZVOJNI FOND NASTAVLJA POVOLJNO KREDITIRANJE PRIVREDE I POLJOPRIVREDE

Od strane Ozon
0 komentar

U Razvojnom fondu APV i dalje je otvoreno 8 kreditnih linija koje su namenjene razvoju privrede, poljoprivrede i lokalnih samouprava.

Kamatne stope iznose 1 ili 2% za korisnike kredita koji dolaze sa teritorije opština koje spadaju u treću i četvrtu grupu razvijenosti, dok kamate
mogu biti 2 ili 3% za korisnike koji poslovanje obavaljaju u opštinama
iz prve i druge kategorije razvijenosti.
„Za tri kreditne linije namenjene razvoju poljoprivrede vlada veoma veliko interesovanje.
Imamo otvorena dva konkursa za dugoročno
finansiranje i jedan za kratkoročno, to su konkurs za dugoročne kredite
za poljoprivredu, zatim konkurs za dugoročne kredite za kupovinu
poljoprivrednog zemljišta i konkurs za kratkoročne kredite za obrtna
sredstva u poljoprivredi.“ kažu u Razvojnom fondu.
Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu namenjen je nabavci
poljoprivredne mehanizacije, nabavci opreme za poljoprivrednu proizvodnju, kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu, matičnog jata, zatim za nabavku pčelinjih društava i košnica sa pratećom opremom, nabavku višegodišnjih zasada voća, vinove loze, mreža sa naslonom, sistema za navodnjavanje, tu takođe spada i nabavka opreme za povećanje kapaciteta i osavremenjavanje linija za preradu proizvoda, zatim
kupovina, izgradnja, adaptacija i opremanje skladišnih kapaciteta –
silosa, podnih skladišta i hladnjača i na kraju kupovina, izgradnja i
adaptacija građevinskih objekata za stočarsku proizvodnju.
Period mirovanja kredita, odnosno grejs period može biti od 12 do 24 meseca,
dok period otplate može biti do 5 godina.
Kada je konkurs za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u pitanju, grejs period iznosi 12 meseci, dok je period otplate 6 godina.
Sredstava na raspolaganju ima sasvim dovoljno, a konkursne linije su
stalno otvorene.
Kada je reč o razvoju privrede, odnosno o kreditiranju pravnih lica i
preduzetnika takođe su dva konkursa namenjena za dugoročno finansiranje
– za investiciona ulaganja i trajna obrtna sredstva i jedan za
kratkoročno finansiranje obrtnih sredstava.
Najveće interesovanje vlada
za konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja zbog izuzetno
niskih kamatnih stopa i povoljnog perioda mirovanja otplate, odnosno
grejs perioda. U ovom slučaju grejs period može trajati 24 meseca, dok
ukupan period otplate može trajati do 7 godina. I za ovu namenu je
opredeljeno dovoljno sredstava, te privrednici mogu aplicirati za
sredstva u bilo kom periodu godine jer su konkursne linije stalno
otvorene.

Možda Vam se svidi i