Vlada Srbije je na inicijativu Crvenog krsta Srbije, a posredstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka I socijalna pitanja obezbedila finansijska sredstva za nabavku artikala hrane I higijene za program pomoći najugroženijim porodicama u vidu porodičnih paketa hrane I higijene u gradovima I opštinama II,III,IV grupe razvijenosti.

Podelom paketa biće obuhvaćene socijalno najugroženije porodice I to prema sledećim kriterijumima:

– ugrožene porodice iz udaljenih seoskih sredina.
– samohrana staračka domoćinstva,
– porodice na granici ostvarivanja prava iz socijalne zaštite,
– porodice bez stalnih prihoda, korisnici novčane socijalne pomoći,
– porodice sa više dece,
– porodice koje imaju invalidno lice

Crveni krst Sremska Mitrovica, ce u periodu od 04.09. do 08.09.2017. godine započeti distribuciju porodičnih paketa do krajnjih korisnika.

Možda Vam se svidi i