Sremska Mitrovica – U vreme uskršnjih praznika Opšta medicina Doma zdravlja Sremska Mitrovica radiće nešto izmenjeno i to:

– Treća zdravstvena stanica (Dispanzer na Savi)
14.04.2017. godine od 07,00-14,00 časova
15.04.2017. godine od 07,00-14,00 časova
16.04.2017. godine od 07,00-14,00 časova
17.04.2017. godine od 07,00-14,00 časova

U vreme praznika zdravstvenu zaštitu dece i omladine pružaće:

– Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine – Školski dispanzer Doma zdravlja Sremska Mitrovica
14.04.2017. godine od 07,00-20,00 časova
15.04.2017. godine od 07,00-20,00 časova
16.04.2017. godine od 07,00-20,00 časova
17.04.2017. godine od 07,00-20,00 časova

Stomatološka zdravstvena zaštita u vreme praznika pružaće se:

14.04.2017. godine od 07,00-14,00 časova
15.04.2017. godine od 07,00-14,00 časova
16.04.2017. godine od 07,00-14,00 časova
17.04.2017. godine od 07,00-14,00 časova

Služba Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Sremska Mitrovica pruža zdravstvene usluge 24 časa dnevno.

You may also like