Sremska Mitrovica – U okviru projekta pod nazivom „Granice bez ograničenja: poboljšanje kvaliteta života za marginalizovane grupe kroz pristup ljudi ljudima“, finansiranog od strane EU, koji realizuju Crveni krst Sremska Mitrovica i Centar za socijalni rad Šid, sa prekograničnim partnerima Udrugom „Bubamara“ iz Vinkovaca, u subotu, 16. decembra u Sremskoj Mitrovici, kao jedna od projektnih aktivnosti, održana je obuka o svesti o nesrećama, evakuaciji i potrebama osoba sa invaliditetom.

Namera obuke je bila da okupi osobe sa invaliditetom(OSI), predstavnike OSI i njihove pružaoce usluga u zajednici,iz prekograničnih regija, koji tokom vanrednih situacija učestvuju u upravljanju, evakuaciji i zbrinjavanju OSI, sa ciljem unapređenja planiranja evakuacije i da pruži praktične alate za poboljšanje rezultata tokom evakuacije za osobe sa invaliditetom.

Obuku je održala stručni saradnik Crvenog krsta Vojvodine Jelena Milić Šućur, koja je prisutnima ukazala na značaj strateškog i akcionog planiranja zaštite i spasavanja, kao osnov za delotvorno reagovanje u vanrednim kriznim situacijama, pri evakuaciji i zbrinjavanju OSI.

Obuci su pored domaćina, predstavnika Crvenog krsta Sremska Mitrovica prisustvovali i predstavnici: Gradska uprava za zdravstvenu i socijalnu zaštitu Sremska Mitrovica, Centar za socijalni rad Šid, Centar za socijalni rad „Sava“ Sr.Mitrovica, , Udruga „Bubamara“ Vinkovci ( R Hrvatska), Crveni krst Šid, OSI iz Vinkovaca (R Hrvatska), Udruženja OSI iz Sremske Mitrovice i Šida.

You may also like