Sremska Mitrovica – Gradska uprava za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove raspisala je u sredu, 1. novembra Konkurs za dodelu budžetskih sredstava kao dotacija nevladinim organizacijama, odnosno udruženjima građana sa područja grada Sremska Mitrovica.

Konkurs je raspisan u cilju pomoći i podsticaja za dalji rad, razvoj i afirmaciju aktivnosti NVO iz oblasti zaštite životinjskog sveta.

Ukupno predviđena budžetska sredstva za konkurs su: 1.000.000,00 dinara

Pravo na dobijanje i korišćenje dotacija po ovom javnom pozivu imaju sve NVO čije je sedište i koji registrovanu delatnost obavljaju na teritoriji grada Sremska Mitrovica, koje su direktno odgovorne za pripremu i realizaciju programa kojim konkurišu, koje planiraju realizaciju svojih programa tokom 2017. godine, a prednost u sticanju ovog prava imaće NVO koje zadovoljavaju sledeće programske kriterijume:
– ostvaruju konkretne programe iz oblasti zaštite životinjskog sveta predloženim programima podstiču i afirmišu humano ophođenje prema napuštenim domaćim životinjama kroz programe posebno stimulišu ovaj vid aktivizma,
– predloženim programima doprinose podizanju uslova iz oblasti zaštite životinjskog sveta,
– kroz aktivnosti edukuju građane, promovišu odgovorno vlasništvo i organizaciju udomljavanja napuštenih životinja i doprinose da građani bolje razumeju problem napuštenih životinja
– jačaju kapacitete nevladinog sektora u oblasti bezbednosti i ljudi i životinja,
– jačaju masovnost, mobilnost i informisanje u oblasti zaštite životinjskog sveta,
– svojim programima podstiču volonterizam u oblasti zaštite životinjskog sveta,
– stvaraju uslove za razvoj volonterske delatnosti,

Bliža merila i kriterijumi za procenu i vrednovanje podnetih predloga programa NVO su:
– da je reč o programu od javnog interesa,
– da programi za koje konkurišu podstiču i afirmišu humano ophođenje prema napuštenim domaćim životinjama i posebno stimulišu ovaj vid aktivizma,
– da imaju materijalne i ljudske resurse za sprovođenje preloženog programa,
– da imaju jasno sastavljen budžet u skladu sa aktivnostima predloženog programa,
– da je navedeni budžet realan i opravdan u odnosu na predložene aktivnosti
– da postoji mogućnost daljeg razvijanja programa i njegova održivost.

PODNOŠENJE PRIJAVA
Obrasce Prijave na konkurs – NVO – mogu preuzeti na zvaničnom sajtu grada www.sremskamitrovica.rs pod naznakom КONКURSI.

Prijave se predaju u gradskom Uslužnom centru ili poštom na adresu:
Gradska uprava za saobraćaj,komunalne i inspekcijske poslove,
Ul. Svetog Dimitrija br. 13,
22000 Sremska Mitrovica
sa naznakom „КONКURSI“ – Dotacije nevladinim organizacijama U ZATVORENOJ КOVERTI.

Кonkurs traje 15 dana računajući od dana objavljivanja u lokalnoj štampi i na zvaničnom sajtu Grada Sremska Mitrovica odnosno do 15. novembra 2017. godine.

Dodatne informacije u vezi sa učestvovanjem na Кonkursu se mogu dobiti na broj telefona 022/618-265, svaki radni dan u vremenu od 07.00 do 15.00 časova.

Više informacija OVDE.

Možda Vam se svidi i