Sremska Mitrovica – XI Sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica održaće se u petak, 20. januara sa početkom u 10 časova u Gradskoj kući, a pored najavljenih tačaka na dnevnom redu naći će se i:

1. Predlog programa održavanja čistoće JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica,
2. Predlog programa održavanja i uređenja Gradske plaže u Sremskoj Mitrovici za 2017. godinu,
3. Programi poslovanja ustanova iz oblasti kulture, sporta i turizma za 2017. godinu i to:
– Atletski stadion
– Biblioteka „Gligorije Vozarović“
– Galerija „Lazar Vozarević“
– Zavod za zaštitu spomenika kulture
– Pozorište „Dobrica Milutinović“
– Poslovno sportski centar „Pinki“
– Turistička organizacija grada
– Istorijski arhiv „Srem“
– Centar za kulturu „Sirmijumart“
– Muzej Srema
– Ustanova za negovanje kulture „Srem“,
4. Program poslovanja Centra za socijalni rad „Sava“ Sremska Mitrovica za 2017. godinu,
5. Program poslovanja sa finansijskim planom P.U.“Pčelica“ Sremska Mitrovica za 2017. godinu,
6. Početni likvidacioni izveštaj JP „Direkcije za izgradnju Grada Sremska Mitrovica“ u likvidaciji,
7. Predlog programa rada Skupštine Grada Sremska Mitrovica za 2017. god.

You may also like