ČUVAŠ PRIRODU – ČUVAŠ SEBE: Ne sa strane u kantu sve može da stane. “Nekadašnje“ divlje deponije

Od strane Ozon
0 komentar

Od  2014. godine u funkciji je jedna od najvećih regionalnih deponija u Vojvodini

Sremska Mitrovica – U novembru 2006. godine gradovi Sremska Mitrovica i Šabac zaključili su Sporazum o saradnji na formiranju Regiona za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom (Regionalne deponije “Srem – Mačva”) za 219.057 stanovnika i procenjenom količinom otpada od 48.470 tona godišnje. Na osnovu tog dokumenta dva grada su 25. marta pet godina kasnije, odnosno 2011. godine zaključili još jedan sporazum i to Sporazum o izgradnji, upravljanju i korišćenju regionalnog sistema za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom na njihovim teritorijama. Predviđeno da se regionalni sistem sastoji iz sanitarne deponije “Jarak” sa pratećom infrastrukturom, transfer stanice u Šapcu i postrojenja za separaciju otpada.

Ukupna vrednost izgradnje sanitarne regionalne deponije u prvoj fazi iznosila je 6.320.000 evra i u njenom finansiranju učestvovali su Evropska unija sa donacijom od 5.020.000 evra kroz program za razvoj opština MISP, gradovi sa 1.000.000 evra, dok je 300.000 evra obezbeđeno preko nekadašnjeg Fonda za zaštitu životne sredine. Podršku izgradnji i stavljanju u funkciju ovog regiona pružili su lokalni, pokrajinski i republički organi.

Probna dozvola za rad predstavnicima ovog preduzeća uručena je 30. januara 2014. godine i to od strane tadašnjeg Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine. Izdavanjem dozvole stekli su se uslovi za stavljanje u funkciju jedne od najvećih regionalnih deponija u Vojvodini.

Izgradnja deponije

Od tada, pa do sada dosta toga se priomenilo kada je reč o upravljanju otpadom na teritoriji gradova osnivača, ono što je primetno jeste da se smanjio broj divljih deponija, ali na žalost one i dalje postoje i svakodnevno niču nove, što na lokacijama gde su se nekada nalazile, što na onim mestima gde ih ranije nije bilo.

Generalno gledajući problem sa divljim deponijama je veći u seoskim sredinama, smeće se odlaže u atarima ili kanalima za navodnjavanje/odvodnjavanje, pa se na taj način stvara još jedan problem, jer ti kanali gube svoju funkciju. Pored toga stvaraju se i dodatni troškove za čišćenje istih.

Prema gradskoj Odluci o održavanju čistoće u selima donetoj u oktobru iste godine (2014.) svi meštani seoskih sela sa teritorije Grada Sremska Mitrovica u obavezi su da sav komunalni otpad odlažu u kante čiji sadržaj će dalje transportovati JKP „Komunalije“ na Regionalnu deponiju “Srem – Mačva”.

Nakon donete Odluke prema istoj javio se otpor meštana seoskih sredina, ali jedno po jedno sva su sela morala da je prihvate, tako da se sada na Deponiji odlaže i otpad iz sela što nije bio slučaj tokom prvog perioda rada.

 

Tekst je napisan u sklopu realizacije projekta „ČUVAŠ PRIRADU – ČUVAŠ SEBE: Ne sa strane u kantu sve može da stane” koji se finansira iz budžeta REPUBLIKE SRBIJE- MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA.

Možda Vam se svidi i