Bioenergana u Zasavici I

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Na nedavno održanoj sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica usvojen je predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije kompleksa za izgradnju energane i farme svinja u Katastarskoj opštini Zasavica 1.

Kako je rekla Mirjana Vašut, direktorica Javnog preduzeća za poslove urbanizma „Urbanizam“ Odluka o izradi PDR doneta je na osnovu incijative domaćih privrednika, odnosno poljoprivrednika.

„Privrednik (poljoprivrednik) koji na predmetnom prostoru ima izgrađenu farmu svinja se udružuje sa novim investitorom koji želi da gradi energanu na biomasu. Zajedničkim snagama oni će formirati jednu radnu zonu u Zasavici I koja bi trebala Gradu Sremska Mitrovica da donese ono što uvek i očekujemo, a to su prihod i nove zaposlene, ali i angažman naših privrednika u novoj sferi proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora“, objašnjava Vašut i dodaje da udruživanjem naših poljoprivrednika ili investitora sa strane sa našim poljoprivrednicima jeste veliki doprinos razvoju seoskog područja.

Prema rečima direktorice „Urbanizma“ izrada PDR je već počela prikupljanjem sve relevantne planske dokumentacije, a tu se pre svega misli na prostorni plan teritorije Grada Sremska Mitrovica i prostorni plan predela posebne namene Specijalnog prirodnog rezervata „Zasavica“ jer je to uticajno područje.

„Usklađivanjem svih relevantnih parametara izradiće se materijal za rani javni uvid koji će biti postavljen 15 dana, a onda ide dalja procedura kako to zakon nalaže, odnosno izrada nacrta plana kada će se videti tačno šta će na tom prostoru biti izgrađeno i u kojoj funkciji“, rekla je Vašut.

Možda Vam se svidi i