SREMSKA MITROVICA Uvid u jedinstveni birački spisak

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Uprava za opšte i zajedničke poslove grada Sremska Mitrovica objavljuje Oglas o uvidu u jedinstveni birački spisak – deo biračkog spiska za područje grada Sremska Mitrovica.

Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove grada Sremska Mitrovica na osnovu člana 14., 15. i 21. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (“Službeni glasnik rs”, br. 104/09 i 99/11) i tačke 9. i 10. uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (“Službeni glasnik rs”, broj 15/12), objavljuje OGLAS o uvidu u jedinstveni birački spisak – deo biračkog spiska za područje grada Sremska Mitrovica.

U skladu sa Odlukom o raspisivanju izbora za narodne poslanike (Službeni glasnik RS“, broj 21/16), koji će se sprovesti dana 24.04.2016. godine:

1. Obaveštavaju se građani sa prebivalištem na području grada Sremska Mitrovica da mogu izvršiti uvid u jedinstveni birački spisak – deo biračkog spiska za područje grada Sremska Mitrovica i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska najkasnije 15 dana pre dana sprovođenja izbora, zaključno sa 08.04.2016. godine do 24:00 časa. (čl. 14.)

2. Uvid u jedinstveni birački spisak – deo biračkog spiska za područje grada Sremska Mitrovica može se izvršiti neposredno u Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici, ul. Svetog Dimitrija broj 13, u kancelariji broj 8, a svakog radnog dana i subotom od 07 do 15 časova ili elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici grada www.sremskamitrovica.rs i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave http://www.mduls.gov.rs/ unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana.

3. Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u jedinstvenom biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju građani.(čl.21.)

4. Interno raseljeno lice upisuje se u birački spisak prema mestu u kome je prijavljeno kao interno raseljeno lice.(čl.6.)

5. Najkasnije pet dana pre dana zaključenja jedinstvenog biračkog spiska (02.04.2016.godine), građani mogu podneti zahtev nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati prema mestu boravišta u zemlji. (čl.7.)

6. Nakon zaključivanja jedinstvenog biračkog spiska dana 08.04.2016. godine u 24,00 časa, sve promene u jedinstvenom biračkom spisku vrši ministarstvo državne uprave i lokalnu samoupravu najkasnije do 72 časa pre dana određenog za sprovođenje izbora. (čl. 10.)

Možda Vam se svidi i