U 20 zemalja nas leče besplatno!

Pred put u inostranstvo mnogi bespotrebno uplaćuju osiguranje za države sa kojima imamo sporazum. U Crnu Goru, Hrvatsku, Tursku i Bugarsku na more i bez dodatnog putnog osiguranja, u Grčku ne

Bez dodatne polise, samo sa potvrdom o zdravstvenom osiguranju, naši građani mogu da putuju u 20 zemalja s kojima Srbija ima potpisane sporazume o zdravstvenom osiguranju. To se odnosi na Crnu Goru, BiH, Hrvatsku, Sloveniju, Makedoniju, ali i na Tursku, Bugarsku, Nemačku, Francusku, Italiju, Britaniju… Od popularnih turističkih destinacija u Evropi, praktično je samo pred odlazak u Grčku i Španiju potrebno platiti putno zdravstveno osiguranje!

Potvrdu u RFZO treba uzeti pre putovanja, ali ona može u izuzetnim slučajevima i naknadno da se dostavi iz Srbije.

Dodatno osiguranje mnogima se čini kao nepotreban trošak u sezoni godišnjih odmora, kad su jedva “namakli” za apartman, hotel, put. Ali ko to ne učini, a u nekoj od zemalja s kojima Srbija nema pomenuti sporazum suoči se sa zdravstvenim problemima koji zahtevaju medicinsku pomoć, sve što nije dao na mostu platiće na ćupriji – jer, ukazivanje čak i manje zdravstvene pomoći u zemljama u koje stanovnici Srbije mahom idu na odmor košta neuporedivo više od 1,2 evra po danu, koliko u privatnim zdravstvenim kućama uglavnom treba izdvojiti za putno zdravstveno osiguranje.

Dobrovoljno putno zdravstveno osiguranje može da se uplati i u RFZO: za devet do 11 dana, koliko građani najčešće i ostaju na odmoru, košta od 975 do 1.219 dinara, zavisno od toga da li se uplaćuje polisa od 10.000 ili 15.000 evra. Za starije od 75 godina je skuplje, i košta od 1.685 do 2.072 dinara.

Polise privatnih osiguranja od 1,2 evra po danu uglavnom pokrivaju troškove do 30.000 evra, s tim što troškove do 100 evra putnik pokriva sam u inostranstvu, a onda mu se iznos uz račun refundira po povratku u zemlju.

Putno zdravstveno osiguranje, međutim, pokriva samo zbrinjavanje hitnih stanja, i na polisu se ne mogu lečiti, recimo, hronične bolesti. Zato se potvrda o zdravstvenom osiguranju za put, ni za zemlje sa kojima imamo sporazum, ne izdaje obolelima od teških hroničnih bolesti, jer njihovo zdravstveno stanje tokom boravka u inostranstvu može da se iskomplikuje.

Osim uobičajenih, privatne osiguravajuće kuće prodaju i šire, tzv. VIP polise, koje između ostalog, recimo, uključuju i hitnu dostavu lekova u vrednosti do 100 evra.

Najstariji sporazum Srbija ima sa Velikom Britanijom i njihovo osiguranje pokriva troškove lečenja naših osiguranika u Britaniji, a naše lečenje njihovih ovde.

Međudržavnim sporazumima sa bivšim jugoslovenskim republikama pre svega je regulisana zdravstvena zaštita naših državljana u drugoj zemlji, i njihovih kod nas, a zdravstveno osiguranje tokom turističkih putovanja je samo mali deo.

NA PUT I LjUDI NA DIJALIZI

TOKOM boravka van zemlje, pacijentima na dijalizi koji ranije praktično nisu mogli da putuju u inostranstvo ako ne mogu iz svog džepa da plate dijalizu (i do 350 evra po dijalizi), RFZO sada “pokriva” deo troškova dijalize u drugim zemljama. To važi za boravak u inostranstvu najduže do 30 dana u kontinuitetu ili sa prekidima u toku kalendarske godine. U RFZO kažu da se naknada za obavljene hemodijalize u inostranstvu obezbeđuje u visini cene hemodijalize koju bi RFZO priznao zdravstvenoj ustanovi da su hemodijalize obavljene u zemlji. To, je, otprilike 70-80 evra, a ostatak finansira sam pacijent.

novosti.rs

You May Also Like