Sremska Mitrovica – U četvrtak, 4. februra sa početkom u 10:00 časova održaće se 44. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica.

Na dnevnom redu sednice naći će se:
1. Predlog Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređene vreme u organizacionim oblicima koji čine sistem javnog sektora Grada Sremska Mitrovica za 2015. godinu,
2. Predlog odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

Gradskauća

3. Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije bloka između ulica Bulevara Konstantina Velikog, naselja Stari most, ulica Bosutski put i Đure Daničića, Grad Sremska Mitrovica,
4. Predlog Odluke i izradi izmena i dopune plana detaljne regulacije radne zone “Panonia – energy” u katastarskoj opštini Šuljam, Grad Sremska Mitrovica,
5. Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije radne zone – logistički centar K.O. Sremska Rača, Grad Sremska Mitrovica,
6. Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije radne zone – izvorište vode rumskog vodovoda K.O. JARAK, Grad Sremska Mitrovica,
7. Predlog Odluke o pristupanju Grada Sremska Mitrovica Nacionalnoj alijansi kancelarija za mlade,
8. Predlog programa uređenja, otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica u 2016. godini,
9. Predlog programa održavanja lokalnih puteva, ulica i drugih javnih površina na teritoriji Grada Sremska Mitrovica za 2016. godinu,
10. Izveštaj o radu Gradskog veća Grada Sremska Mitrovica za 2015. godinu,
11. Izveštaj gradskih uprava i Stručne službe Skupštine Grada i to:
– Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove,
– Gradske uprave za urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove,
– Gradske uprave za budžet i finansije,
– Gradske uprave za obrazovanje,
– Gradske uprave za kulturu, sport i omladinu,
– Gradske uprave za poljoprivredu,
– Gradske uprave za zdravstvenu, socijalnu i zaštitu životne sredine,
– Stručna služba Skupštine Grada.
12. Izveštaj ustanova iz oblasti kulture, sporta i turizma za 2015. godinu i to:
– Atletski stadion
– Biblioteka „Gligorije Vozarović“
– Galerija “Lazar Vozarević“
– Zavod za zaštitu spomenika kulture
– Pozorište “Dobrica Milutinović“
– Poslovno sportski centar “Pinki“
– Turistička organizacija grada
– Istorijski arhiv „Srem“
– Centar za kulturu „Sirmiumart“
– Muzej Srema
– Ustanova za negovanje kulture „Srem“.
13. Izveštaj Agencije za ruralni razvoja Grada Sremska Mitrovica za 2015. godinu.
14. Izbori i imenovanja

Možda Vam se svidi i