Sazvana šesta sednica Skupštine AP Vojvodine

U sredu, 28. septembra, sa početkom u 10.00 sati, održaće se šesta sednica Skupštine AP Vojvodine.

Na dnevnom redu naći će se:
1. Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu;
2. Predlog odluke o razrešenju direktorke Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova;
3. Predlog odluke o imenovanju direktorke Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.

You May Also Like