Promena sedišta Regionalne deponije „Srem – Mačva“

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Sedište Regionalne deponije „Srem-Mačva“ iz Sremske Mitrovice premešteno je u Šabac, nakon što su skupštine oba grada usvojile izmena u osnivačkom aktu ovog preduzeća. Na sednicama je takođe usvojen i izveštaj o radu Deponije za 2015. godinu.

S obzirom da Regionalne deponija ima dva osnivača sa istim vlasničkim udelima, promena sedišta neće doneti nikakve suštinske promene. Do promene sedišta je došlo zbog činjenice da je transfer stanica koja se nalazi u Šapcu već dobila upotrebnu dozvolu, dok stanica u Sremskoj Mitrovici još uvek čeka na nju, odnosno čeka na izgradnju linije za separaciju otpada.

Grad Sremska Mitrovica i grad Šabac su 10. novembra 2006. godine zaključili Sporazum o saradnji vezan za formiranje Regiona za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom.
Na osnovu tog Sporazuma dva grada su 25. marta 2011. godine zaključili Sporazum o izgradnji, upravljanju i korišćenju regionalnog sistema za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom na teritorijama dva grada. Sporazumom je predviđeno da se regionalni sistem sastoji iz sanitarne deponije “Jarak” sa pratećom infrastrukturom, transfer stanice u Šapcu i postrojenja za separaciju otpada.

Možda Vam se svidi i