Sremska Mitrovica – Udruženje SM OMLADINSKI CENTAR, mitrovačka je organizacija koja svoje ciljeve ostvaruje u oblasti omladinske politike i omladinskog aktivizma. U partnerstvu sa Agencijom za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica, Udruženje je konkurisalo na DAP program (Direct Aid Program) koji je raspisala Ambasada Australije u Beogradu. U novembru je stigao pozitivan odgovor i u toku je realizacija projekta “SUPPORT INCLUSION”.

Projekat je namenjen deci sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, kao krajnjim korisnicima Projekta.????????????????????????????????????FOTOGRAFIJA:
Projektni tim sa učenicima ŠOSO „Radivoj Popović“ prilikom uručenja „pametne table“

Projekat traje 6 meseci (decembar 2015 – maj 2016.), a glavni cilj Projekta jeste podizanje nivoa svesti učenika osnovnih škola u seoskim naseljima Grada Sremska Mitrovica, o značaju inkluzije i stvaranju opšte tolerancije prema individualnim razlikama. Projektom je dobijena oprema za ŠOSO “Radivoj Popović”, i to “pametna tabla” (I-board) i X-BOX konzola sa igrama prilagođenim ciljnoj grupi.

Tokom decembra 2015. godine projektni tim je posetio školu i uručio opremu, a nastavnici su obučeni za pravilno korišćenje dobijene opreme. Projektom je predviđeno 9 radionica u 3 osnovne škole u mitrovačkim selima, koje će biti realizovane u toku februara i marta ove godine. Sa članovima projektnog tima, ići će i nastavnici ŠOSO “Radivoj Popović”, koji će decu upoznati sa različitostima u snazi, sposobnostima i potrebama društva, jer inkluzija podrazumeva uvažavanje različitosti svakog pojedinca.

Projektom je predviđena i zajednička radionica u dnevnom boravku ŠOSO “Radivoj Popović”, kojoj će prisustvovati zainteresovani učenici koji su prošli radionice i deca sa smetnjama u razvoju koja svakodnevno unapređuju svoje veštine i znanja u dnevnom boravku. Poslednji korak realizacije Projekta jeste održavanje završne konferencije, na koju će biti pozvani predstavnici Ambasade Australije, relevantni predstavnici Gradske uprave i predstavnici organizacija civilnog društva.

Naposletku, projektni tim šalje kratku ali značajnu poruku – PODRŽIMO INKLUZIJU!

Možda Vam se svidi i